Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini

Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini
Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2013 yılında Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği (Tebliğ no: 2013/12) yayınlanmıştır. Bu tebliğ, baharatların uygun tekniklerle ve hijyenik koşullarda üretilmesine, hazırlanmasına, işlenmesine, muhafaza edilmesine, depolanmasına, nakledilmesine ve piyasaya sunulmasına yönelik esasları düzenlemektedir. Ufalanmış veya bütün haldeki her türlü baharatı ve baharat karışımlarını kapsayan bu tebliğin, öğütülmemiş baharatın fiziksel ve kimyasal özellikleri (Ek 1), öğütülmüş baharatın fiziksel ve kimyasal özellikleri (Ek 2), yaprak / çiçek baharatın fiziksel ve kimyasal özellikleri (Ek 3) ve diğer baharatın fiziksel ve kimyasal özellikleri (Ek 4) başlıklı eklerinde, ayrı ayrı baharat çeşitlerine göre uçucu olmayan eter ekstraktı miktarlarının olması gereken en düşük miktarları açıklanmıştır.

Laboratuvarlarda baharatlarda uçucu olmayan eter ekstraktı tayini çalışmaları yapılırken baharat örneği dietil ile ekstraksiyon yapılarak içindeki uçucu kısımlar uzaklaştırılmakta ve uçucu olmayan kalıntı kurutularak tartılmaktadır. Bu şekilde gravimetrik bir yöntem ile ölçüm yapılmaktadır.

Baharatlar, çeşitli bitkilerin tomurcuk, çekirdek, tohum, meyve, çiçek, kök, gövde, yumru, yaprak, sap ya da soğan gibi kısımları kurutularak, bütün halde veya ufalanmış ya da öğütülmüş durumda elde edilmektedir. Baharatlar gıdalara lezzet, renk ve koku vermesi için kullanılmaktadır. Karabiber, kırmızıbiber, çörek otu, isot, karanfil, kişniş, reyhan, sumak ve susam başlıca baharat çeşitleridir.

Yetkili laboratuvarlar tarafından, kimyasal gıda analizleri kapsamında, baharatlarda uçucu olmayan eter ekstraktı tayini yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve bütün dünyada kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır. Bu şekilde laboratuvarlarda tarafsız ve güvenilir sonuçlar elde edilmektedir. Bu konuda esas alınan standart şudur:

  • TS 2137 ISO 1108 Baharat ve çeşni veren bitkiler - Uçucu olmayan eter ekstraktı tayini