Tiyobarbütirik Asit (TBA) Tayini

Tiyobarbütirik Asit (TBA)
Tiyobarbütirik Asit (TBA)

Tiyobarbitürik asit (TBA) tayini, genel olarak gıdalarda ve diğer biyolojik sistemlerde, yağların yükseltgenme derecesini tespit etmek için yapılmaktadır. Yağın oksidasyon derecesi, tiyobarbitürik asit (TBA) tayini yapılarak belirlenmektedir. İçeriğinde yüksek konsantrasyonda doymamış yağ asitleri bulunan gıdalar, lipid oksidasyonuna karşı çok hassastır. Lipid oksidasyonu, gıda maddelerinin tat, renk, aroma ve dokusal özelliklerini ve besin değerlerini kaybetmesine ve zehirli bileşiklerin oluşmasına neden olmaktadır. Örneğin uygun olmayan koşullarda ve uzun süre saklanan tereyağı, lipid oksidasyonuna karşı duyarlılık gösterir. Bu şekilde oksidatif bozulmalar, Tiyobarbiturik Asit (TBA) testi ile tespit edilmektedir. Çok hızlı sonuç alınan ve basit bir yöntem olan bu test, lipid oksidasyonu seviyesini tespit etmek için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Tereyağının raf ömrünün uzatılması, her zaman standart kalitede üretim yapılması ve toplum sağlığının korunması açısından, üretimde oksidasyon risklerinin dikkate alınması ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bunu sağlamak için üretici firmaların iyi üretim teknolojilerine sahip olması ve tereyağının uygun koşullarda depolanması gerekmektedir.

Tiyobarbitürik asit (TBA) tayini çalışmaları et ve balık ürünlerinde de yapılmaktadır. Bu etlerin protein kalitesi ve lipit oksidasyonundaki değişimler incelenmektedir. Lipit oksidasyonunu incelemek için de tiyobarbitürik asit (TBA) sayısına bakılmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal gıda analizleri kapsamında Tiyobarbitürik Asit (TBA) tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara ve test yöntemlerine uyulmaktadır. Örneğin tereyağında tiyobarbitürik asit tayininde esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS 1331 Tereyağı
  • TS ISO 1740 Süt yağı ürünleri ve tereyağı - Yağ asitliği tayini (referans metot)
  • TS 6209-1 EN ISO 3727-1 Tereyağı - Rutubet, yağ dışındaki katılar ve yağ içeriğinin tayini - Bölüm 1: Rutubet içeriğinin tayini (referans yöntem)