Salisilik Asit Analizi (Gıda ve İçeceklerde) (Kalitatif)

Salisilik Asit Analizi (Gıda ve İçeceklerde) (Kalitatif)
Salisilik Asit Analizi (Gıda ve İçeceklerde) (Kalitatif)

Her yaşta insanın beslenme kaynağı olarak kullandığı ve yeterli ve dengeli beslenmenin gerektirdiği bütün ögeleri içeren tek besin maddesi süttür. İçeriğinden yer alan yağ, protein, süt şekeri, vitamin ve mineraller yüzünden süt, diğer gıda ürünlerine göre daha üstün durumdadır. Kimyasal anlamda sütte kuru madde olarak isimlendirilen bu bileşenlerin doğal miktar ve oranları tespit edilmiştir.

Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (Tebliğ no: 2000/6), çiğ sütün ve ısıl işlem görmüş içme sütü, süt ürünleri ve süt bazlı ürünlerin üretiminde kullanılan sütlerin, uygun tekniklerle ve hijyenik koşullarda üretilmesi, muhafaza edilmesi, taşınması ve piyasaya sunulmasına yönelik esasları düzenlemektedir.

Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ayrıca Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2009/25) çıkarılmıştır. Bu tebliğ, fermente süt ürünlerinin uygun tekniklerle ve hijyenik koşullarda üretilmesi, muhafaza edilmesi, depolanması, taşınması ve piyasaya sunulmasına yönelik esasları düzenlemektedir.

Sözü edilen bu tebliğler, çiğ sütlerin ve fermente sütlerin karakteristik özelliklerini ve taşıması gereken değerleri de içermektedir.

Ancak en fazla sahtecilik yapılan besin maddeleri arasında süt gelmektedir ve yapılan hilelerle, sütün fizyolojik, ekonomik ve beslenmeye yönelik özellikleri ortadan kaldırılmış olmaktadır. Bilhassa sütün protein yapısında bozulmalar ve parçalanmalar meydana gelmekte ve bu durum sütün çeşitli şekillerde işlenmesine engel olmaktadır. Sütlerin uzun süre dayanmalarını sağlamak amacıyla içine koruyucu maddelerin katılması yasaktır. Buna rağmen kullanımı oldukça yaygın olan koruyucu maddelerin başında hidrojen peroksit, sodyum karbonat ve salisilik asit gelmektedir.

Laboratuvarlarda, sadece sütte değil bütün gıda maddelerinde ve içeceklerde kalitatif olarak sakisilik asit aranması çalışmaları yapılmaktadır. Bu test çalışmalarında ülkemizde ve yabancı ülkelerde yayınlanan standartlara uyulmaktadır.