Bitkisel Yağ Aranması (Süt ve Süt Ürünlerinde)

Bitkisel Yağ Aranması (Süt ve Süt Ürünlerinde)
Bitkisel Yağ Aranması (Süt ve Süt Ürünlerinde)

Hayvanların yaşadığı iklim ve çevre koşullarına bağlı olarak sütlerinin bileşimi de farklılık göstermektedir. İçeriğinde kalsiyum, potasyum, magnezyum, sodyum ve fosfor mineralleri bulunmaktadır. Ayrıca yaşamsal öneme sahip olan amino asitler ve yağ asitleri de bulunmaktadır. Sütte bulunan bileşenlerin başında laktoz ve süt yağı gelmektedir. 1 litre, yüzde 3 oranında yağlı sütün verdiği enerji miktarı 615 kcal’dir. Bileşiminde bulunan maddeler ve özellikleri sayesinde süt koruyucu bir gıda maddesidir. Sütün içeriğinde bulunan protein, asit ve baz buharlarını tamponlamakta ve zehirli ağır metalleri bağlamaktadır. Bu nedenle kimya sektöründe ve kömür ocaklarında çalışan işçilere zehirlenmelere karşı korunmak amacı ile yasal olarak süt verilmektedir.

Süt yağının önemli bir kısmı kompleks yapıda olan trigliseridlerden oluşmaktadır. Sütün içeriğinde, suyun dışında bulunan toplam bileşenlere kurumadde denmektedir. Sütün kimyasal bileşimi besin değerini de önemli ölçüde etkilemektedir. Bunun dışında sütte bir takım mikroorganizmalar bulunabilir. Bu mikroorganizmalar sütün duyusal niteliklerini ve kimyasal reaksiyonlarını etkilemektedir.

İnek sütünde bulunan ortalama su miktarı yüzde 87, yağsız kurumadde miktarı yüzde 9, kurumadde yağ miktarı yüzde 31, yağ miktarı ise yüzde 4’dür.

Çiğ süt, hayvanlardan belli aralıklarla sağılan, soğutulan ve içinde herhangi bir bileşen bulunmayan ya da içine herhangi bir madde ilave edilmemiş, herhangi bir işleme tabi tutulmamış süt demektir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (Tebliğ no: 2000/6), süt ve süt ürünlerinin üretiminde kullanılan sütlerin, uygun tekniklerde ve hijyenik koşullarda üretilmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere özelliklerini tanımlamaktadır.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında süt ve süt ürünlerinde bitkisel yağ aranması çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında yukarıda sözü edilen tebliğ esaslarına uyulmaktadır.