Solvent Analizi (Yağlarda)

Solvent Analizi (Yağlarda)
Solvent Analizi (Yağlarda)

Laboratuvarlarda, başta bitkisel ve hayvansal esaslı yağlar olmak üzere, yağ içeren bütün gıdalarda çok çeşitli analizler gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede olmak üzere, yağ asitleri kompozisyonu (yani trans yağlar, doymuş yağlar, doymamış yağlar ve benzerleri), toplam yağ, kolesterol, sterol kompozisyonu, katı ve sıvı yağlarda kalite parametreleri (iyot sayısı, peroksit sayısı, sabunlaşma sayısı, serbest yağ asitliği, sabunlaşmayan madde miktarı ve benzerleri) ve hayvansal ve bitkisel kaynaklı yağlarda bulunan yabancı yağların tespiti çalışmaları yapılmaktadır.

Özellikle zeytinyağı kalite kriterlerinden biri toplam halojene solvent miktarıdır. 2012 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı İle Anılan Yağlar Tebliği (Tebliğ no: 2012/29) yayınlanmıştır. Bu tebliğ, kapsamına giren bitki adı ile anılan yağların uygun tekniklerle ve hijyenik koşullarda üretilmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, taşınması ve pazarlanmasını sağlayacak esasları düzenlemektedir. Sözü edilen tebliğe göre, bütün zeytinyağ ve prina yağı türleri için toplam halojene solvent miktarı en fazla 0,2 mg/kg olmak zorundadır.

Zeytinden zeytinyağı elde etmek için başvurulan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri de solvent ile (bir çözücü yardımı ile) yağ çıkarma yöntemidir. Bu yöntemde yağ, hekzan benzeri kimyasal çözücüler kullanılarak çıkarılmaktadır. Daha sonra bu kimyasal maddelerden kurtulmak için yağ kaynatılır. Daha sonra yağ, ağartma ve koku giderme işlemlerine tabi tutulur. Bu işlemlerden sonra zeytinyağının yanma noktası ve raf ömrü uzatılmış olmaktadır. Ancak zeytinyağının kalitesinden bahsedebilmek için kullanılan solvent maddesinden yağda herhangi bir kalıntı olmaması gerekmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal analizler kapsamında zeytinyağları türlerinde solvent analizleri yapılmaktadır. Bu analizlerde yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uyulmakta ve laboratuvarlarda güvenilir ve tarafsız bir hizmet verilmektedir.