HCl’de Çözünmeyen Kül Tayini

HCl’de Çözünmeyen Kül Tayini
HCl’de Çözünmeyen Kül Tayini

Yetkili laboratuvarlarda gerçekleştirilen hayvan yemlerinde hidroklorik asit içinde çözünmeyen kül tayini önemli bir çalışmadır. Ham kül analizleri ile yem içinde bulunan mineral maddelerin toplam miktarları tespit edilmektedir. Ancak ham kül içinde yer alan bazı mineral maddeler hayvanların organizmaları tarafından değerlendirilmemektedir. Bilhassa karma yemlere dışarıdan ilave edilen dikalsiyum fosfat, kireç taşı ve benzeri mineral yemleri hayvansal organizmada işe yaramamaktadır. Mineral maddelerin hayvansal organizma tarafından sindirilmeyen bu kısımları, hidroklorik asit içinde çözünmeyen kül olarak tespit edilmektedir.

Bunun yanı sıra, ham kül içinde, yeme karışmış olan toprak, toz ve kum parçaları da bulunabilir. Karma yemler içinde bu tür maddelerin bulunması, genelde kalitesiz ham madde kullanımından kaynaklanmaktadır. Toz, toprak ve kum gibi partiküllerin yem içinde bulunması doğal olarak istenmeyen bir durumdur.

Karma yemler içinde hayvansal organizma tarafından değerlendirilmeyen mineral maddeler ile sözü edilen partiküllerin tespit edilmesi amacı ile, hidroklorik asit içinde çözünmeyen kül tayini çalışması yapılmaktadır. Bu şekilde sayılan unsurların karma yem içinde bulunup bulunmadıkları ve varsa ne miktarda konuldukları tespit edilmektedir. Standartlara göre karma yemlerin içinde bulunabilecek hidroklorik asit içinde çözünmeyen kül miktarı en fazla yüzde 1 olmak zorundadır.

Hayvansal üretimde, kaliteli yem kullanılması gerekmektedir. Özellikle karma yemler, bileşimleri garanti edilen yemlerdir ve belli standartlara uygun şekilde üretilmelidir. Yem üretim ve satış noktalarının sürekli olarak kontrol edilmesi, yemlerin kalite kontrolünün yapılması ve hileli yemlerin piyasaya sürülmesi gerekmektedir.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında hidroklorik asit içinde çözünmeyen kül tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda başvurulan birkaç standart şunlardır:

  • TS ISO 735 Yağlı tohum küspeleri - Hidroklorik asitte çözünmeyen kül tayini
  • TS ISO 763 Meyve ve sebze mamulleri - Hidroklorik asitte çözünmeyen kül tayini
  • TS ISO 5985 Hayvan yemleri - Hidroklorik asitte çözünmeyen kül tayini