Benzen Tayini

Benzen Tayini
Benzen Tayini

Benzen, benzol olarak da bilinmektedir. Çoğu zaman renksiz bir sıvıdır. Suda çok az çözünen benzen havaya çok çabuk karışır. Yüksek oranda alev alan bir maddedir. Benzen hava, su ve toprakta doğal olarak bulunabilir. Benzen aromatik hidrokarbonlar olarak isimlendirilen organik bileşikler sınıfının en basit üyesidir.

Benzen, sanayide çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Plastik üretiminde, naylon bileşenlerinde ve sentetik deterjan üretiminde kullanılır. Ayrıca boya üretiminde başlangıç maddesi olarak, böcek öldürücü ilaç yapımında ve uçak yakıtında benzen kullanılır.

Benzen çevrede yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Bunun nedeni çeşitli sanayi tesisleridir. Havada bulunan benzen seviyesi, motorlu taşıtların egzoslarından, yanan kömür ve yağın emüsyonlarından ve servis istasyonlarından buharlaşma ile yükselmektedir. Havadaki benzenin bir başka kaynağı sigara dumanıdır. Havadaki benzen diğer kimyasal maddeler ile reaksiyona girer ve kısa sürede parçalanır. Yağışlar ile birlikte toprakta birikebilir.

Maruz kalınan süre ve miktarına bağlı olarak benzen insan sağlığını etkilemektedir. Uzun süre benzene maruz kalındığı takdirde, kemik iliği ve kan hücrelerini oluşturan dokularda zararlı etkiler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca enfeksiyon riskini arttırmakta ve kansere karşı vücudun direncinin kırmaktadır. Benzen kanserojen bir madde olarak kan kanserine neden olmaktadır.

1990 yılında yapılan bir araştırmada bazı alkolsüz içeceklerde benzene rastlanmıştır. Arkasından benzen kanserojen bir madde olarak kabul edilmiştir. Benzen miktarı, özellikle diet içeceklerde ve C vitamininin yüksek oranda olduğu içeceklerde yüksek seviyededir. Şeker miktarının düşük olması buna neden olmaktadır. 1998 yılında Amerika’da, 1999 yılında Avrupa’da kolalı içecekler benzen kontaminasyonu yüzünden toplatılmıştır. Avrupa Birliği direktiflerine göre içme suyunda benzen sınırı 1 ppb olarak tespit edilmiştir.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında benzen tayini de yapılmaktadır. Çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara uyulmaktadır.