Boyar Madde Analizi - Kristal Viyole (LC-MS/MS)

Boyar Madde Analizi - Kristal Viyole (LC-MS/MS)
Boyar Madde Analizi - Kristal Viyole (LC-MS/MS)

Kristal viyole boyar madde, renksiz ve saydam olan bakteri kültürlerini mikroskop altında daha rahat görmek için kullanılan kimyasal bir boyadır. Doğru boyama yöntemi uygulandığı zaman Gram negatif bakteriler pembe renkte görülmektedir. Gram boyama tekniği, Danimarkalı bilim adamı Gram tarafından geliştirilmiştir ve bakterileri, hücre duvarlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre iki farklı gruba ayırmak için kullanılan bir yöntemdir (Gram pozitif ve Gram negatif).

Mikroorganizmalar çok küçük ve renksiz oldukları için bunları mikroskop altında incelenmek çok güçtür. Bu işlemi kolaylaştırmak, daha net görüntü ve doğru bilgiler elde etmek amacı ile boyanması gerekmektedir. Mikroorganizmaların mikroskobik büyüklükleri, şekilleri, dizilişleri, hücre yapıları ve çeşitli boyalara karşı davranış şekilleri (Gram pozitif, Gram negatif veya aside dirençli bakteriler gibi) ancak boyanarak tespit edilmektedir.

Mikroskobik inceleme amacı ile önce şüpheli kültürlerden veya hastalığa neden olan maddelerden preparatlar hazırlanmakta, sonra alınan örneğe ve olası etkene bağlı olarak farklı boyama yöntemleri uygulanmaktadır.

Balık çiftiliklerinde balıkları ve balık yumurtalarını, bakteriler, mantarlar, virüsler ve birçok parazitten korumak için sular dezenfekte edilmektedir. Bu dezenfeksiyon işleminde daha önceleri malaşit yeşili kullanılıyordu. Ancak yasal düzenlemeler ile bu kimyasal bileşik yasaklandıktan sonra artık, etkili bir dezenfektan olan kristal viyole fungisit kullanılmaktadır. Bu bileşik çiftlik balıklarına belli bir konsantrasyonda ve belli bir süre uygulanmaktadır.

 

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında su ürünlerinde, krital viyole boyar madde analizleri yapılmakta ve bu analizlerde genel olarak LC-MS/MS yöntemine başvurulmaktadır. Tam açıklaması sıvı kromatografisi - kütle spektrometresi olan bu yöntem, kütle spektrometresinin kütle analiz yetenekleri ile sıvı kromatografisinin fiziksel ayırma özellikleri biraraya getirilen bir kimyasal analitik yöntemidir.