Etil Asetat Tayini (GC)

Etil Asetat Tayini (GC)
Etil Asetat Tayini (GC)

Etil asetat, etanol ve asetik asitin esteridir ve sanayide güçlü bir çözücü olarak kullanılmaktadır. Organik bir bileşik olan etil asetat renksiz bir sıvı şeklindedir. Üretimi gün geçtikçe artmaktadır. Sanayide genelde Fischer esterleşmesi yöntemi ile etanol ve asetik asit tepkimeye sokularak elde edilmektedir.

Etil asetat sanayide genel olarak seyreltici ve çözücü olarak kullanılır. Zehirlenme riski düşük olduğu için, ayrıca hoş bir kokuya sahip olduğu ve ucuz olduğu için tercih edilmektedir. Örneğin oje çıkarmak amacı ile aseton içine konulmaktadır. Ayrıca bu çözücü, çaydaki ve kahvedeki kafeini uzaklaştırma gücüne sahiptir. Boyalarda sertleştirici olarak da kullanılmaktadır.

Şarap üretiminde kullanılan ester, aynı zamanda gıdalarda kullanılan ve en bilinen uçucu organik asit, etil asetattır. Etil asetat bileşiğinin aroması, taze şaraplarda daha keskin hissedilmektedir. Ancak etil asetat fazla kullanılmışsa, şarabın kalitesi düşmektedir. Bu durumda, havadaki oksijen ile temas eden etil alkol, asetaldehite dönüşür ve şarabın tadı sirkeleşmeye başlar.

Etil asetat, çözücü ve seyreltici özellikleri ile ağırlıklı olarak boya ve vernik üretiminde, baskı ve ambalaj sektöründe, matbaa mürekkepleri yapımında, ilaç sektöründe, tarım ilaçları sektöründe ve alüminyum folyo üretiminde kullanılmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler çerçevesinde etil asetat tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda gaz kromatografisi (GC) yöntemi, en çok başvurulan bir yöntemdir. Gazların ve uçucu maddelerin analizleri ve ayrılmasında etkili olan gaz kromatografisi yöntemi, etil asetet tayini çalışmalarında da etkili olmaktadır. Bir karışımda gaz şeklinde bulunan veya kolayca buharlaşabilen bileşenlerin ayrılması için gaz kromatografisi (GC) yöntemi kullanılmaktadır.

Laboratuvarlar bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara uymaktadır. Bu çalışmalarda esas alınan standart şudur:

  • TS 3307 Sanayide kullanılan etil asetat