Boya Geçirgenliği Tayini (Herbir Boya İçin)

Boya Geçirgenliği Tayini (Herbir Boya İçin)
Boya Geçirgenliği Tayini (Herbir Boya İçin)

Gıdalar ile temasta olan ambalaj maddeleri ve malzemelerinden gıda ürünlerine geçen maddeleri tanımlamak amacı ile genelde migrasyon ifadesi kullanılmaktadır. Migrasyon, belli koşullarda ambalaj malzemelerinden gıda ürünlerine madde transferi demektir. Bu olayı etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. Örneğin temas süresi, ortam ısısı, gıda ürünlerinin özellikleri, ambalaj malzemesinin içeriği ve miktarı ve ambalaj malzemesinin temas yüzey alanı boya geçirgenliği üzerinde etkilidir.

Gıda ambalajından veya gıda ile temas eden malzemelerden beklenen, gıdayı dış koşullardan korurken, yapısında bulunan gıda dışı bileşenleri gıda ürünlerine vermemesidir. Ancak yine de ambalaj malzemelerinden gelen kalıntı miktarı, yani farklı çeşit ve miktarda kimyasal maddeler, gıdalara kötü koku vermekte ve tüketici memnuniyetsizliği yaratmaktadır. Kısaca gıda kalitesini düşürmektedir. Bunun yanı sıra gıdaya karışan bu maddeler gıda ürünlerinde bir kalıntı oluşturduğu için de gıda güvenliğini olumsuz etkilemektedir.

Bu sebeplerle ambalaj boya kalıntıları, potansiyet gıda katkı maddeleri içinde en önemli problemdir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2011 yılında, Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, gıda ile doğrudan ya da dolaylı şekilde temas eden malzemelerin, insan sağlığı ve tüketici beklentileri dikkate alınarak, üretim, işleme ve dağıtım aşamalarındaki kriterleri belirlemektir.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında herbir boya çeşidi için boya geçirgenliği tayini çalışmaları da yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında hem sözü geçen yönetmelik hem de yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara uyulmaktadır. Bu kapsamda başvurulan standartlardan biri şudur:

  • TS EN 646 Kağıt ve karton - Gıdalarla temas eden - Boyalı kağıt ve kartonda renk haslığının tayini

Bu standart, gıda maddelerine temas eden kağıt ve karton ambalajlar için renk haslığının tespit edilmesine yöneliktir.