Antibiyotik Aranması (Sütte ve Taze Ette Tarama) (Kalitatif)

Antibiyotik Aranması (Sütte ve Taze Ette Tarama) (Kalitatif)
Antibiyotik Aranması (Sütte ve Taze Ette Tarama) (Kalitatif)

Antibiyotiklerin, hayvan hastalıklarının tedavi edilmesine kullanılması bir ölçüde kabul edilebilir olsa da, sağlıklı hayanların yem ve sularına ilave edilerek sürekli ve kontrolsuz bir şekilde kullanılmaları ciddi sağlık problemlerine neden olmaktadır. Özellikle antibiyotik verilen hayvanların bu maddeyi vücutlarından atabilmeleri için belli bir süre beklemeden kesilmesi, et dahil diğer hayvansal gıdalarda antibiyotik kalıntılarına neden olmaktadır. Bu nedenle hayvansal besinlerde antibiyotik kalıntılarını kontrol etmek, tespit etmek ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını temin etmek amacı ile çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde de antibiyotiklerin yaygın olarak kullanılması, ulusal ve uluslararası alanda canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ticaretinin gelişmesi yüzünden hayvansal ürünlerde antibiyotik kalıntılarının analiz edilmesi bir zorunluluk olmuştur.

Kimya sektöründe herhangi bir maddenin analiz edilmesi için iki farklı yöntem uygulanmaktadır. Kalitatif analiz, bir maddenin hangi elementlerden veya bileşiklerden meydana geldiğini anlamak için yapılmaktadır. Bu elementlerden ya da birleşiklerden her birinin madde içinde ne miktarda olduğunu anlamak içinse kantitatif analizler yapılmaktadır.

Ülkemizde 2011 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik uygulanmaktadır. Bu yönetmeliğe göre bazı antibiyotikler yemlik preparat olarak hayvan yemlerine karıştırılabililir. Yemlere katkı maddesi olarak ilave edilecek antibiyotiklerin listesi yönetmelik ekinde verilmiştir.

Sütlerde ve taze etlerde antibiyotik kalıntılarını tesbit etmeye yönelik çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin bir kısmı kimyasal bir kısmı mikrobiyolojik yöntemlerdir. Bugün bu yöntemlerden en fazla mikrobiyolojik yöntemler kullanılmaktadır. Kimyasal yöntemler yüksek hassasiyete sahip olsalar da ekonomik yönden biraz pahalı olmaktadır.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında sütlerde ve taze etlerde kalitatif yöntemlerle antibiyotik analizleri yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara uyulmaktadır.