Element (AAS) Tayini

Element (AAS) Tayini
Element (AAS) Tayini

Bitkilerde ve gıda ürünlerinde metal analizi, biyolojik, kimyasal ve çevresel olarak çok önemlidir. Bitkilerin içeriğinde bulunan mineral ve elementleri belirlemek ve derişimlerini tespit etmek, buna göre de biyolojik etkinliklerini ve olası zehirleme etkilerini belirlemek gerekmektedir. Elementlerin tespiti kalite kontrolleri bakımından da önem taşımaktadır. Laboratuvarlarda çeşitli yöntemlerle metal analizleri yapılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de atomik absorpsiyonu spektroskopisidir (AAS).

Atomlar, elektromanyetik ışımayı absorbe etmekte ve en düşük enerji seviyesinden uyarılmış düzeylere geçiş yapmaktadır. Bu olaya atomik absorpsiyon denmektedir. Her bir atom için absorpsiyon spektrumları belirlenmiştir. Çok kısa süre içinde, uyarılmış atom, fazla enerjisini ortamdaki başka atomlara aktarır ve temel durumuna döner. Buna durulma denir. Durulmaya uğrayan atomların çevresinde küçük bir sıcaklık artışı meydana gelir.

Elektromanyetik ışımayı absorbe eden ve en düşük enerji düzeyinden uyarılmış düzeylere geçen atomlar, temel düzeylerine dönüş yaparken ultraviyole ışıma enerjisi yayarlar. Bu olaya atomik emisyon denir. Her bir atom için emisyon spektrumu da belirlenmiştir.

Maddelerin temel hali ile uyarılmış halleri arasında bulunan enerji farkları, birbirlerinden farklıdır. Her maddenin kendine ait bir absorpsiyon ve emisyon spektrumu bulunmaktadır.

Atomik spektroskopi çalışmalarında elementlerin atomlaşması için kullanılan bazı yöntemler vardır. Bunların içinde en yaygın olarak kullanılan yöntem alev atomlaştırmasıdır. Alevde atomlaştırma yöntemi üzerine kurulmuş spektroskopi üç çeşittir: Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS), Atomik Emisyon Spektroskopisi (AES) ve Atomik Floresans Spektroskopisi (AFS). 1950’li yıllarda geliştirilen atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS), ışın kaynağından çıkan elektromanyetik dalganın gaz durumunda bulunan atomlar tarafından absorpsiyonu ile ışığın şiddetindeki düşüşün ölçülmesi prensibine dayanmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler çerçevesinde elementlerin Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) tayinleri de yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara uyulmaktadır.