Amprolium Analizi (Yem Ön Karışımlarında)

Amprolium Analizi (Yem Ön Karışımlarında)
Amprolium Analizi (Yem Ön Karışımlarında)

Avrupa Birliği, yem üreticilerinden, yemlere ilaç amaçlı herhangi bir madde karıştırılıp karıştırılmadığının yetkili makamlar tarafından onaylanmasını istemektedir. İlaç katkılı yemlerde ilaç kalıntılarının en düşük seviyede olması gerekmektedir. Aksi halde bu tür kalıntılar yüksek seviyelerde çıktığında insan sağlığı açısından zehirli olmaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bu amaçla, Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik çıkarılmış ve bu yönetmeliğe dayanılarak yem maddeleri ve karma yemlerin bileşiminin kontrol edilmesinde kullanılacak analiz yöntemlerini yayınlamıştır. Bu yöntemler arasında amprolium tayini de bulunmaktadır. Bu yöntem, yemde ve premikslerde bulunan amprolium düzeyinin tespit edilmesi amacı ile uygulanmaktadır. Analiz yapılırken alınan örnek, su ve metanol karışımı ile ekstrakte edilmekte ve mobil faz ile seyreltilmekte arkasından membran ile süzülmektedir. Daha sonra amprolium içeriği, kısaca HPLC adı verilen High Performance Liquid Chromatography, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi cihazı ile tespit edilmektedir. Bu cihaz kızılötesi bir detektör kullanmaktadır.

Amprolium, hayvanlarda koksidiyoz kontrolü amacı ile kullanılan yem ve sularına katılan bir katkı maddesidir. Koksidiyoz, hayvanlarda mikroorganizmaların neden olduğu mide ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açan bir hastalık çeşididir.

İçeriğinde amprolium bulunan yemlerle beslenen hayvanlarda bu madde, kalp, böbrek, böbrek yağı, karaciğer ve beyinde birikmekte ve öncelikle hayvan sağlığına zarar vermektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında yem ön karışımlarında amprolium analizleri yapılmakta ve bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünya genelinde kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uyulmaktadır. Laboratuvarlarda sistemli ve bilimsel çalışmalar çerçevesinde sürdürülen bu çalışmalar ile daha güvenilir ve tarafsız hizmet verilmekte ve hazırladıkları raporlar dünyanın her yerinde kabul görmektedir.