Hakkımızda

Hakkımızda
Hakkımızda

Kurulduğu günden bugüne sektörde saygın bir yer edinen ve müşterilerine hızlı, kaliteli, doğru ve güvenilir sonuçlar sunan firmamız EuroLab, bundan sonra da aynı anlayış doğrultusundan hizmetlerini vermeyi sürdürecektir.

Laboratuvar çalışmalarının en önemli noktası test veya analiz örneklerinin uygun koşullarda alınması, saklanması ve taşınmasıdır. Örneğin stabilizasyon ne kadar yüksek hassasiyette sağlanırsa, test ve analizlerden alınacak sonuçlar da yüksek hassasiyette olacaktır. Sektörde hizmet veren laboratuvarlarda yanlış raporlanan sonuçlar ağırlıklı olarak analiz öncesi bu aşamadaki yanlışlardan kaynaklanmaktadır. Firmamız EuroLab, test örneklerinin nasıl ve hangi koşullarda alınacağı konusunda, çalıştığı işletmeleri ve kuruluşları önceden bilgilendirmektedir. Firmamızın kaliteli hizmet vermesinde, test örnekleri kadar bu örnekler ile ilgili bilgilerin de eksiksiz ve doğru olması çok önemlidir.

Firmamızda test ve analiz katalogları güncel tutulmakta, örnek toplama süreçleri, örnek kabul süreçleri, test, ölçüm ve analiz süreçleri, sonuçların raporlanması süreçleri, kısaca faaliyet alanlarımızı ilgilendiren bütün süreçler dokümante edilmiştir ve yönetici ve çalışanlarımız bu süreçlere uygun hareket etmektedir.

EUROLAB olarak firmamız, UAF - United Accreditation Foundation (Amerikan Akreditasyonu) ISO IEC 17020, ISO IEC 17025, ISO IEC 17021 ve TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) ISO IEC 17021’den akredite olmuştur ve bütün test, ölçüm ve analiz hizmetlerini bu standart esaslarına uygun vermektedir.

Firmamız EuroLab, rakipleri ile mücadelesinde önde olmak bakımından güçlü bir teknolojik altyapıya ve deneyimli ve eğitimli bir yönetici ve çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda sahip olduğu dinamik yapısı ile kendisini geliştirmeye devam etmektedir.

Firmamız EuroLab, uluslararası alanda kabul görmüş olan İyi Laboratuvar Uygulamaları esaslarına uygun faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda test verilerinin kalitesi ve güvenilirliği güvence altındadır. İnsan sağlığı ve çevrenin korunması birinci hedefimizdir. Test tekrarları önlendiği için çalışmalarda zaman, maliyet ve kaynak tasarrufu sağlanmaktadır. İyi Laboratuvar Uygulamaları özellikle, güvenlik çalışmalarında, tarımsal pestisitlerin geliştirilmesinde, toksik kimyasalların üretilmesinde, gıda katkı maddeleri geliştirilmesinde, biyosidallerin geliştirilmesinde, kozmetik ürünlerin geliştirilmesinde ve patlayıcı özellikteki maddelerin testlerinde büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde faaliyet gösteren birçok laboratuvarın ne kadar güvenilir sonuçlar verdiği konusunda müşteriler haklı olarak endişe duymaktadır. Laboratuvarlar arasında bir sınıflandırma yapmak mümkün değildir. Herhangi bir laboratuvarın en iyi laboratuvar olduğunu gösteren kriterler de bulunmamaktadır. Yine de bir laboratuvarın en güvenilir olduğunu ve sonuç raporlarının kesin, doğru, güvenilir ve kaliteli olduğunu gösteren birkaç ipucu verilebilir. Örneğin modern ve teknolojik bir donanıma sahip olmak, gerekli akreditasyonları almış olmak, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek, TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun çalışmak ve deneyimli, eğitimli ve uzman bir kadroya sahip olmak gibi. Firmamız EuroLab bütün bu özelliklere sahip bir kuruluştur.

Firmamız EuroLab, oldukça geniş bir yelpazede müşterilerine hizmet sunmaktadır. Verilen hizmetler ana başlıklar itibariyle şu şekilde sıralanabilir:

 • Çevre analizleri
  • Toprak ve arıtma çamuru ölçümleri
  • Su ve atıksu ölçümleri
  • Titreşim ölçümleri
  • Çevresel gürültü ve akustik ölçümleri
  • İmisyon ölçümleri
  • Emisyon ölçümleri
  • Elektriksel testler
  • Endüstriyel testler
  • İş sağlığı ve güvenliği analizleri
   • İç ortam ölçümleri
   • Kişisel maruziyet ölçümleri
   • Haritalandırma çalışmaları
  • Kozmetik analizleri
   • Fiziksel ve kimyasal analizler
   • Kozmetiklerde koruyucu etkinlik testi (challenge test)
   • Mikrobiyolojik analizler
   • Dermatolojjik analizler
  • Tekstil testleri
   • Fiziksel testler
   • Haslık testleri
   • Yanmazlık testleri
   • Kimyasal ve ekolojik testler
   • Mikrobiyoloji testleri
   • Spesifik testler
   • Test edilen ürünler
  • Temizlik ve dezenfeksiyon analizleri
   • Deterjan analizleri
    • Fiziksel ve kimyasal analizler
    • Mikrobiyolojik analizler
    • Bakterisidal aktivite testleri
   • Dezenfektan analizleri
    • Fiziksel ve kimyasal analizler
    • Aktivite testleri
    • Bakterisidal aktivite testleri
   • Performans testleri
  • Gıda analizleri
   • Fiziksel analizler
   • Kimyasal analizler
   • Mikrobiyolojik analizler
   • GDO analizleri
   • Tür analizleri
   • Mikotoksin analizleri
   • Ambalaj analizleri
   • Biyotoksin analizleri
  • Kalibrasyon