Bezelye Aranması (Fıstıklı Ürünlerde) (LC-QTOF)

Bezelye Aranması (Fıstıklı Ürünlerde) (LC-QTOF)
Bezelye Aranması (Fıstıklı Ürünlerde) (LC-QTOF)

Baklavaya olan talep çok yüksek. Diğer yandan Antep fıstığı ve ceviz fiyatları gün geçtikçe yükselmekte ve bu durum doğal olarak baklava maliyetlerine de yansımaktadır. Ancak maliyetleri düşürmek adına bazı üreticiler yasal olmayan yollara başvurmakta ve ne yazık ki Antep fıstığı yerine bezelye, ceviz yerine de leblebi tozu veya yer fıstığı kullanarak baklava üretmektedir. Merdiven altında bu şekilde üretilen baklavalar uygun fiyatlardan piyasaya verilmekte ama baklava da kalitesinden çok fazla kaybetmektedir. Hatta bu sahte üreticiler tereyağı yerine margarin veya atık yağlar da kullanmaktadır. Tat ve görünüm aynı olduğu için dikkatli gözler bile bu farkı anlayamıyor. Çeşitli aroma ve tatlandırıcılar ilave edilerek lezzet farkı da yaratılmayan bu durum ancak laboratuvar analizleri ile ortaya konabilmektedir.

İnsan sağlığı açısından olumsuz bir yan etkisi olmasa da insanların kandırılması açısından ve üretici firmalar için haksız rekabet yaratıldığı için bu sahteciliğin önüne geçilmesi gerekmektedir. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği de bu amaçlardan yola çıkarak gıda ürünlerinin uygun tekniklerle ve hijyenik koşullarda üretilmesini, işlenmesini, muhafaza edilmesini, taşınmasını ve pazarlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Yetkili labortatuvarlarda, çok çeşitli test ve analizler yapılırken LC/QTOF/MS (Sıvı Kromatografisi - Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi) sistemlerini kullanmaktadır. Bu sistemler sıvı kromatografinin fiziksel ayırma gücü ile kütle spektrometresinin kütle analiz gücünü birarada kullanmaktadır. QTOF LC/MS cihazı, kantitatif ve kalitatif analizler oldukça hassas ve hızlı ölçümler yapmaktadır. Gıda güvenliği yanında ilaç sektöründe, çevre uygulamalarında ve toksiloji alanında da bu cihazlar kullanılmaktadır.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında fıstıklı ürünlerde bezelye arama çalışmaları da yapılmakta ve bu çalışmalarda QTOF LC/MS cihazları kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra analizler sırasında ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlar esas alınmaktadır.