Pestisit Tayini (LC-MS, LC-MS/MS)

Pestisit Tayini (LC-MS, LC-MS/MS)
Pestisit Tayini (LC-MS, LC-MS/MS)

Günümüzde pestisitler, modern tarımsal faaliyetlerin tamamlayıcı bir parçasıdır. Ürün artışına bağlı olarak meyve ve sebzelerde yılda 10-15 çeşit pestisit uygulanmaktadır. Birçok uygulamada birden fazla aktif madde de kullanılmaktadır. Bu aktif maddeler bilhassa hastalık oluşumunu önlemek ve zararlı ve yabancı otları öldürmek için hazırlanmıştır. Zararlı ve yabancı otlar ne yazık ki tarımda ciddi kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıplar sadece üretimde değil, hasat, depolama ve işleme aşamalarında da olmaktadır. Pestisit kullanımı ile hastalıkların önüne geçilmekte, zararlı ve yabancı otların üremeleri önlenmekte, bu şekilde üretim artışı ve kalite elde edilmektedir. Dünyada ve ülkemizde 1940’lı yıllardan itibaren pestisit kullanılmaktadır.

Pestisitler, zehirleyici ve biyosidal maddelerdir (yani bir veya birden fazla aktif madde içermekte ve kullanıma hazır maddelerdir). Bu yüzden pestisitler toprakta, havada, suda, karda, yağmurda, buzda, yeraltı ve yüzeysel sularında, heryerde bulunmaktadır. Kısaca bütün canlılar pestisitlerden etkilenmektedir.

Pestisitler, belli oranda toksik oldukları için insanlar ve çevre üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ancak dünyamız ciddi problemler ile karşı karşıyadır. Nüfus hızla artmakta ve insanlara her yıl 20 milyon ton gıda maddesi gerekmektedir. Bu ihtiyacı karşılayacak üretim için yeni tarım alanları yoktur. O zaman mevcut alanlarda daha fazla üretim yapmak gerekmektedir. Bu gerçekler karşısında tarım ilaçlarının kullanımından kolayca vazgeçmek mümkün değildir.

Gıdalarda pestisit miktarlarını tespit etmek üzere farklı birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında şunlar da bulunmaktadır:

  • LC-MS (Sıvı Kromatografisi - Kütle Spektroskopisi)
  • LC-MS/MS (Sıvı Kromatografisi - Kütle - Kütle Spektrometresi)

Laboratuvarlarda, meyve ve sebzelerde pestisit tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra ülkemizde ve yabancı ülkelerde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara ve dünyada kabul gören analiz yöntemlerine de uyulmaktadır.