Mikroskobik Analiz

Mikroskobik Analiz
Mikroskobik Analiz

Gıda güvenliği konusu, günümüzün en önemli konularından biridir. Gıda sektörünün önündeki problemlerin başında sürekli artan nüfus ve bu nüfusa yetecek miktarda nitelikli gıda maddesi üretimi gelmektedir. Tarımsal uygulamalardan başlayarak, üretimin bütün aşamalarında, hatta paketleme, depolama, taşıma ve tüketicilere sunulma aşamalarında bile bir takım kimyasal maddeler kullanılmakta ve bu durum insan sağlığı açısından birçok sağlık problemine neden olmaktadır.

Bir takım kimyasal maddeler gıda ürünlerine katkı maddeleri kapsamında bilinçli olarak ilave edilirken, istenmeden gıda ürünlerine bulaşan çeşitli tarımsal kalıntılar ve kimyasallar da bulunmaktadır. Gıda zehirlenmeleri genelde mikrobiyel unsurlardan kaynaklanmaktadır. Kimyasal maddelerin bir kısmı hemen etki göstermemekte, bir kısmı da vücutta birikerek zaman içinde etkilerini göstermektedir.

Gıda sektöründe Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi (HACCP) sistemi, sözü edilen problemlerin önüne geçilmesi için uygulanan, etkili bir sistemdir. Bu sistem, üretimin bütün aşamalarında olası tehlikelerin kontrol altında tutulmasını hedeflemektedir. Bu sistem üretimin faaliyetlerinin belli aşamalarında sürekli ve düzenli mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin yapılmasını da kapsamaktadır. Bu analizlerde elde edilen sonuçlar, Türk Gıda Kodeksi’nin ilgili tebliğlerinde açıklanan sınır değerlere uygun olmak zorundadır. Bu çalışmalar, gıda ürünlerinin kalite ve hijyenle ilgili özelliklerini, kullanılan katkı maddelerini, aroma maddelerini, hatta pestisit ve ilaç kalıntılarını, gıda bulaşanlarını, paketleme, depolama ve taşıma kriterlerini kapsamaktadır.

Bu analizlerin bir kısmı mikroskobik yöntemlerle yapılmaktadır. Bu çalışmalarda Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği esas alınmaktadır. Bu yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ve gıda üreten işletmelerin uyması kuralları açıklamaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında mikroskobik analizler de yapılmaktadır. Bu çalışmalarda mevcut yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmakta ve laboratuvarlarda güvenilir ve tarafsız hizmet verilmektedir.