Potasyum (K) Analizi (Atık ve Alıcı Sularda)

Potasyum (K) Analizi (Atık ve Alıcı Sularda)
Potasyum (K) Analizi (Atık ve Alıcı Sularda)

Canlı organizamaların hepsinin de normal yaşam fonksiyonlarını devam ettirebilmek için minerallere ihtiyaçları bulunmaktadır. Potasyum yanında magnezyum, fosfor ve sodyum gibi mineraller özellikle hayvanların kas ve sinir sistemleri için çok önemlidir. Doğada potasyum, birçok mineralde diğer elementlere bağlı olarak bulunur. Havada çabuk oksitlenir ve suya karşı da oldukça aktiftir.

Suyun tadını, içinde erimiş durumda bulunan karbondioksit ve oksijen gazları vermektedir. Suyun içinde mangan, demir, potasyum, çinko, sodyum ve klorür gibi bir takım inorganik maddeler yüksek miktarda bulunursa, bu durumda suyun tadı madeni bir hal alır.

İçme ve kullanma sularında potasyum da bulunmaktadır. Kimyasal bakımdan potasyum birçok açıdan sodyuma benzer, ancak yaşayan organizmalarda, özellikle hayvan hücrelerinde, sodyumdan farklı işlevleri bulunmaktadır. Sulardaki potasyumun kaynağı, sanayi tesislerinin yarattığı kirlenme, tarım alanlarında yapılan gübreleme ve toprağın yapısal özellikleridir.

Avrupa Birliği ülkelerinde ve ülkemizde geçerli olan içme suyu standartlarına göre suda potasyum miktarı en yüksek litrede 12 mg olmak zorundadır (TS 266 Sular - İnsani tüketim amaçlı sular).

İçme sularında, alıcı ortamlarda ve atıksularda bazı metallerin bulunması, gerekli olduğu kadar zararlı da olabilmektedir. Bazı metaller, konsantrasyonlarına bağlı olarak zehirlenme etkileri de yapabilmektedir.

Düşük konsantrasyonlarda potasyum (K), bitkilerin gelişmesi için önemlidir. Toprak ve sudaki potasyum yeterli değilse bu yüzden gübre olarak potasyum verilmektedir. Potasyum, bitkilerin bazı hastalıklara karşı direncini yükseltir ve tahıllarda tanelerin dolgun olmasını sağlar. Ancak yüksek potasyum konsantrasyonları zehir demektir. Sularda potasyum miktarını tespit etmek için genelde alev emisyon spektroskopisi (alev fotometrisi) kullanılmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, atık sularda ve alıcı sularda potasyum (K) analizleri yapılmaktadır. Bu analiz çalışmalarında ülkemizde ve yabancı ülkelerde yayınlanan standartlara ve analiz yöntemlerine uyulmaktadır.