Karboksi Metil Selüloz Tayini (Spektrofotometrik)

Karboksi Metil Selüloz Tayini (Spektrofotometrik)
Karboksi Metil Selüloz Tayini (Spektrofotometrik)

Karboksi metil selüloz, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde ürünlerin viskozitesini arttırmak, kıvamını iyileştirmek ve doku sağlamlaştırmak amacı ile kullanılan, kimyasal değişime uğratılmış bir selüloz türevidir. Selüloz, bitkilerde hücre yapısının önemli bir kısmını oluşturan ve kağıt ve yapay ipek üretiminde kullanılan bir karbonhidrattır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2008 yılında çıkarılan Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği (Tebliğ no: 2008/22), renklendirici ve tatlandırıcılar dışında kalan gıda katkı maddelerinin, gıdalarda kullanımı ile ilgili kriterleri, kullanımına izin verilen sınır değerleri ve bu katkı maddelerinin etiketlenmelerine yönelik esasları açıklamaktadır. Bu tebliğin eklerinde E 466 Karboksi metil selüloz ve sodyum karboksi metil selüloz, kullanımına izin verilen gıda katkı maddeleri arasında yer almaktadır.

Gıda sektöründe yaygın bir kullanım alanına sahip olan karboksi metil selüloz, genel olarak kıvam arttırmak, buz kristallerinin oluşumunu kontrol etmek, topaklanmayı önlemek, gıdaya berraklık katmak ve su tutucu özellik kazandırmak gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Unlu gıda ürünlerinde, tatlı yapımında, dondurulmuş tatlılarda, pasta kremasında, puding yapımında, krem peynirlerde, çeşitli soslarda, alkolsüz içeceklerde, diyet ürünlerinde ve şekerlemelerde karboksi metil selüloz kullanılmaktadır. Gıda sektöründe ağırlıklı olarak karboksi metil selülozün sodyum tuzu kullanılmaktadır ve sodyum karboksi metil selülozun kalori değeri sıfırdır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal analizler kapsamında, spektrofotometrik yöntem ile karboksi metil selüloz tayini çalışmaları yapılmaktadır. Spektrofotometrik yöntem, atom, molekül veya iyonların, bir enerji düzeyinden diğerine geçerken emilen veya yayılan elektromanyetik ışın dalgalarının ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Karboksi metil selüloz tayini çalışmalarında yukarıda sözü geçen tebliğ hükümlerine ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünya genelinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.