Fosforik Asit Tayini (Titrimetrik)

Fosforik Asit Tayini (Titrimetrik)
Fosforik Asit Tayini (Titrimetrik)

Fosforik asit, mineral bir asittir ve fosfor, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşmaktadır. Kristal yapıda ve renksiz, katı bir kimyasal bileşiktir. Sulu çözeltisi şıra kıvamındadır ve şuruba benzer. Bu kimyasal bileşiğin tuzları fosfat olarak bilinmektedir.

Fosforik asit ticari olarak, yeraltından çıkarılan fosfat kayalarının gerekli koşullar altında sülfürik asit ile ısıtılması ile elde edilmektedir. Fosforik asit aslında iki çeşittir. Bir kısmı gıda türü fosforik asit, bir kısmı ise sanayide kullanılan fosforik asittir. Fosforik asit çok farklı sektörlere hitap etmekte ve çok farklı kullanım alanlarına sahiptir. En fazla fosfatlı gübre yapımında, böcek ilacı üretiminde, metallerin temizlenmesi işlerinde, polisaj sektöründe ve tarım alanında kullanılmaktadır. Ayı zamanda gıda sektöründe gıda ürünlerinin asitliğini düzenlemek için yararlanılmaktadır. Asitli ortamlarda mikroorganizmalar gelişmediği için, fosforik asit bu alanda koruyucu madde olarak kullanılmaktadır. İçeceklerin asitlenmesinde ve işlenmiş gıdalarda bakteri üremesinin önüne geçilmesinde fosforik asit oldukça etkilidir.

Fosforik asit, dokunulduğu zaman cilt üzerinde, solunduğu zaman göz ve solunum yollarında ciddi rahatsızlıklara yola açmaktadır.

Paketli gıdalara bakılırsa, içeriğinde asit düzenleyici olarak ifade edilen tanımlamalar görülür. Gıdalar, açık alan olsun kapalı ortam olsun zaman içinde bir bozunmaya ğurarlar. Bunun nedeni ürün içinde bakteri ve mantarların oluşmaya başlaması ve hızla çoğalarak gıdayı bozmalarıdır. Gıda ürünlerine ilave edilen fosforik asit ve benzerleri, ortamın pH değerini düşürerek mikroorganizmaların üremelerini ve çoğalmalarını önlerler. Bu şekilde gıdalarıın raf ömrü uzatılmış olur. Maya üretiminde de fosforik asit kullanılmaktadır. Keza kolanın asitliğini sağlayan da fosforik asittir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında titrimetrik yöntem ile fosforik asit tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır.