Polifosfat Analizleri (Her Bir Türev İçin Ayrı Ayrı)

Polifosfat Analizleri (Her Bir Türev İçin Ayrı Ayrı)
Polifosfat Analizleri (Her Bir Türev İçin Ayrı Ayrı)

Gıda sektörünün gelişmesi ile bilikte gıda katkı maddelerinin kullanımı da kaçınılmaz bir hal almıştır. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, çalışanlar için yemek yapmaya zaman kalmaması ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte yarı hazır veya ticari olarak tamamen hazır gıda üretimi önemli bir ivme kazanmıştır. Bunun sonucunda gıdaların besin değerlerini arttırmak, sunum şekillerini özendirmek ve raf ömürlerini uzatmak amacı ile gıda katkı maddeleri kullanılmaya başlanmıştır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, gıda katkı maddelerini, gıdanın üretilmesi, işlenmesi, ambalajlanması, taşınması, muhafaza edilmesi ve depolanması aşamalarında gıda maddelerinin tadını, kokusunu, görünüşünü, yapısını ve diğer niteliklerini korumak, iyileştirmek veya istenmeyen değişikliklere mani olmak amacıyla kullanılan maddeler olarak tanımlamaktadır. Sözü edilen yönetmeliğe dayanılarak yayınlanan tebliğlerde üç yüz civarında gıda katkı maddesi yer almaktadır. Yönetmeliğe göre, gıda etiketi üzerinde, gıdaya ilave edilmiş olan katkı maddelerinin adı, onksiyonu ve E kodunun mutlaka yer alması gerekmektedir.

Ancak herşeye rağmen gıda katkı maddeleri yararları yannda bir takım riskler de taşımaktadır. Tebliğlerde yer alan polifosfarlar da bir gıda katkı maddesi çeşididir. E452 Polifosfatlar olarak tanımlanan bu maddeler şunlardır:

  • E452 (i) Sodyum polifosfat
  • E452 (ii) Potasyum polifosfat
  • E452 (iii) Sodyum kalsiyum polifosfat
  • E452 (iv) Kalsiyum polifosfat
  • E452 (v) Amonyum polifosfat

Bunların hepsi de sodyum, potasyum, kalsiyum ve amonyum elementlerinin fosfatlarla olan tuzlarıdır. Polifosfatlar birçok farklı gıda ürününde kullanılmaktadır. Günlük olarak kabul edilebilir günlük alım miktarı, vücut ağırlığının her kilogramı başına 70 mg’dır.

Yetkili laboratuvarlarda, polifosfat analizleri yapılmaktadır. Bu analiz çalışmalarında ülkemizde ve yabancı ülkelerde yayınlanan standartlara ve dünyada kabul gören analiz yöntemlerine ve test kriterlerine de uyulmaktadır.