Serbest Klor Tayini

Serbest Klor Tayini
Serbest Klor Tayini

Halk arasında klor denilince genelde yüzme havuzlarında, kullanma sularında ve temizlik işlerinde dezenfeksiyon amacı için kullanılan, ev hanımlarının ise çamaşırların daha da beyaz olması için kullandıkları kimyasal madde anlaşılır.

Doğal koşullarda suda bulunmayan, ancak çeşitli faaliyetler sonucunda suya karışan klor iyonu ölçüldüğü zaman elde edilen değere serbest klor miktarı denmektedir. Klor iyonu dezenfeksiyon yapılırken bünyesinde bulunan oksijen iyonunu verir. Böyle olunca suda serbest klor miktarı azalır. Yani serbest klor iyonları suyun içinde bulunan birçok maddeyi okside eder ve sonuçta sudaki serbest klor miktarı düşer, ya da tümüyle yok olur. Bazen serbest klora aktif klor dendiği de olmaktadır.

Su dağıtım şebekelerine bir yoldan ulaşan mikrorganizmaların yok olması ve çoğalmasını önlemek için serbest klor gerekmektedir. Aksi halde bu suların tüketimine bağlı olarak çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, insani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik koşullara uygunluğu, suların kalite standartlarının sağlanması, kaynak suları ve içme sularının üretimi, paketlenmesi, satışı ve denetlenmesi ile ilgili esasları düzenlemektedir. Bu yönetmeliğe göre sularda serbest klor miktarının en fazla 0,5 mg/l olması gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre ise musluk sularında serbest klor konsantrasyonu en düşük 0,2 mg/l olmak zorundadır.

Yetkili laboratuvarlarda sularda serbest klor tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan standartlar şunlardır:

  • TS 5489 EN ISO 7393-1 Su kalitesi - Serbest klor ve toplam klor tayini - Bölüm 1: Titrimetrik metot
  • TS 6229 EN ISO 7393-2 Su kalitesi - Serbest klor ve toplam klor tayini - Bölüm 2: Rutin kontroller için kolorimetrik metot
  • TS 6230 EN ISO 7393-3 Su kalitesi - Serbest klor ve toplam klor tayini - Bölüm 3: Toplam klor tayini için iyodometrik titrasyon metodu