Vinil Klorür Tayini

Vinil Klorür Tayini
Vinil Klorür Tayini

Vinil klorür organik bir bileşiktir. Oda sıcaklığında gaz halindedir ve yoğunlaşabilir. Keskin bir kokusu vardır. Vinil klorür zehirli bir madde olmasına rağmen sanayide yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin kısaca PVC olarak bilinen polivinil klorür, çok geniş bir kullanım alanına sahip bir plastik çeşididir. Gıda sektörünü ilgilendiren yönü de bu amaçla kullanılmasıdır.

Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından birlikte, Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temas Eden ve Vinil Klorür Monomer İçeren Madde ve Malzemeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ no: 2002/5) yayınlanmıştır. 2002 yılında yayınlanan bu tebliğ, vinil klorür kullanılarak hazırlanan ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerden, korudukları gıda ürünlerine olası bulaşmaların ve vinil klorür monomerlerin varlığının tespit edilmesini sağlayacak esasları düzenlemektedir. Dolayısıyla sözü edilen tebliğ, vinil klorür polimerleri veya kopolimerler ile hazırlanan ve gıda ile teması olan bütün madde ve malzemeleri kapsamaktadır.

Bu tebliğde yer alan temel kurallar şunlardır:

  • Madde ve malzemelerin içeriğinde bulunan vinil klorür monomer miktarı, son üründe en fazla 1 mg/kg olmak zorundadır.
  • Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerden, tebliğ ekinde verilen kriterlere uyan yöntemler ile tespit edilen herhangi bir vinil klorür, gıda maddesine geçmemelidir.

Yetkili laboratuvarlar tarafından, kimyasal gıda analizleri kapsamında, vinil klorür tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda madde ve malzemelerde bulunan vinil klorür seviyesini ve madde ile malzemelerden geçen vinil klorür seviyesini tespit etmek amacı ile headspace yöntemi kullanılmakta ve testler gaz kromotografi cihazı ile yapılmaktadır. Esas olarak madde ve malzemelerden gıda ürünlerine geçen vinil klorür miktarı, gıda ürününde tespit edilmektedir.

Bu çalışmalar sırasında ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara uyulmaktadır.