Jelatin Aranması

Jelatin Aranması
Jelatin Aranması

Jelatin, hayvanların bağ dokularından elde edilmektedir. Yarı şeffaf, tatsız, renksiz ve kırılgan bir katkı maddesidir. Gıda sektöründe en fazla gıda ürünlerinin dayanıklılığını uzatmak amacı ile kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra eczacılık, kozmetik ve fotoğrafçılık sektörlerinde çeşitli ürünler, jelatin veya jelatin benzeri maddeler içermektedir.

Özellikle helal gıda sektöründe, gıda ürünlerinin çiftlikten tüketicilere ulaşmasına kadar bütün üretim aşamalarında islami kurallara uygun faaliyet gösterilmesi önemli bir noktadır. Daha geniş bir anlatım ile helal gıda, hayvansal, bitkisel, kimyasal veya mikrobiyal kaynaklı her türlü gıda ürününün, hammadde seçiminden, kullanılan yardımcı maddelere, bileşenlere ve katkı maddelerine kadar, işleme yöntemleri, işletme koşulları ve hatta paketeme işlemleri açısından islami kurallara uygunluğunu ifade etmektedir.

Bu bakımdan jelatin önemli bir analiz konusudur. Çünkü jelatin hayvanlardan elde edilmektedir. Jelatin genellikle domuzda, az miktarda da sığır ve balıkta bulunmaktadır. Oysa domuz islami kurallar açısından haramdır ve içeriğinde domuzdan elde edilen jelatin bulunan gıda ürünleri de haramdır.

Jelatin, hayvan deri ve kemiklerinden bir takım yöntemler ile elde edilen ve kullanıldığı alanlarda koyulaşmayı sağlayan bir maddedir. Bu kapsamda domuz jelatini de kullanılmaktadır.

Bunun dışında aromalı yoğurtlarda jelatin kullanımı serbesttir. Ancak süzme yoğurt üreticileri önce aromalı yoğurt izni almakta, arkasından bu jelatinleri süzme yoğurtta kullanmaktadır. Süzme yoğurt üreten firmalar, süte jelatin ilave ederek koyulaştırmakta, bu şekilde tüketiciyi yanıltmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal analizler kapsamında, jelatin kullanılan çeşitli gıda ürünlerinde jelatin arama çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmaların amacı gıda ürünlerinde jelatin yani hayvan bağ dokularını tespit etmektir. Domuz veya sığır gibi hayvanların bağ dokularının ayrımı, hayvanların DNA yapıları tespit edilerek yapılmaktadır. Bu çalışmalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünya genelinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.