Boya Miktarı Analizi (Spektrofotometrik) (Herbir Boya İçin)

Boya Miktarı Analizi (Spektrofotometrik) (Herbir Boya İçin)
Boya Miktarı Analizi (Spektrofotometrik) (Herbir Boya İçin)

Gıda sektöründe renk katkı maddeleri çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu katkı maddeleri, ürüne özgü rengi korumak ve arttırmak, üründe olması istenilen rengi sağlamak ya da ürünü iyileştirmek, renk bozulmasını kontrol altında tutmak, lezzet değerini arttırmak ve görünüşü daha cazip hale getirmek için kullanılmaktadır. Ancak hiçbir şekilde sağlığa zararlı olmamalı ve ürünü olduğundan kaliteli göstermek ve tüketicileri yanıltmak amacı ile kullanılmamalıdır. Tüketiciler genelde gıda ürünlerine, daha çok duyusal özelliklere ve gıdanın rengine dayanarak karar vermektedir. Gıdanın renginde görülen farklılaşmalar tüketicilerin tercihlerini genelde olumsuz etkilediği için, boya katkı maddeleri gıda ürünlerinde çok yaygın kullanılmaktadır.

Gıdalara renk vermek için çok sık kullanılan yapay gıda boyalarının kullanım miktarları, tüketici sağlığı bakımından çok önem taşımaktadır. 2011 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan, Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği bu açıdan çok önemlidir. Bu şekilde gıdalarda boya kullanımı kontrol altına alınmıştır.

Sentetik gıda boyalarının birçoğu potansiyel olarak zehirleyici özellikler taşımaktadır. Yasal sınırlandırmalar bu amaçla konulmuştur. Gıdaların güvenliği açısından sentetik gıda boyalarının belirlenmesinde güvenilir ve doğru yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Bugün sentetik gıda boyalarına karşı tüketiciler çok daha hassastır ve bu tür boyaların tespit edilmesi ve ölçülmesi konusunda yeni tekniklerin geliştirilmesi ve uygulamaların yaygınlaşması gerekmektedir.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında gıda ürünlerinde boya miktarı analizleri yapılmaktadır. Bu analizlerde birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunlar arasında herbir boya için uygulanabilen spektrofotometrik yöntem de bulunmaktadır. Bu yöntemde, fotometre kullanılmakta ve çözelti içindeki madde miktarı, çözeltiden geçen veya çözelti tarafından tutulan ışık miktarından yararlanarak tespit edilmektedir. Bu analizler sırasında ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlar da esas alınmaktadır.