BHA Tayini (Butylated Hydroxy Anisole) (Spektrofotometrik)

BHA Tayini (Butylated Hydroxy Anisole) (Spektrofotometrik)
BHA Tayini (Butylated Hydroxy Anisole) (Spektrofotometrik)

Ülkemizde ve dünyada nüfus hızla artmakta ve insanların yaşam standartları da aynı hızla yükselmektedir. Bu durum doğal olarak hazır gıda ürünlerine olan talebi arttırmış ve bu şekilde gıda maddelerinin üretimi bir sanayi kolu haline gelmiştir. Bu gelişme ile birlikte işlenmiş gıda ürünleri çeşit olarak artarken, üretimde kullanılan gıda katkı maddelerinin çeşitleri de artmıştır. Gıda sektörünün bu şekilde gelişmesinde, tüketici taleplerinin çeşitlenmesi, yeni üretim tekniklerinin ortaya çıkması, ambalajlama, depolama ve dağıtım hizmetlerinin kolaylaşması ve farklı kombinasyonlar ile yeni gıdaların üretilmeye başlanması gibi birçok faktör etkili olmuştur.

Ancak burada en önemli konu oksidasyondur. Gıda ürünlerini oluşturan bileşenler ile havadaki oksijenin birlikteliği, kendiliğinden ortaya çıkan ve oksidasyon denilen reaksiyonlar oluşturmaktadır. Gıdaların kalitesinin bozulmasına neden olan oksidasyonun, teknolojik ve fiziksel yöntemlerle önlenemediği durumlarda devreye antioksidanlar girmektedir. Butylated hydroxy anisole bu şekilde kullanılan sentetetik antioksidan maddelerden biridir.

Butylated hydroxy anisole (bütil hidroksi anisol) ve benzeri antioksidanlar, gıda ürünlerinin lezzet, koku ve kıvam gibi kalite özelliklerinin bozulmasını önlemekte veya geciktirmektedir. Kısaca bu kimyasal bileşikler, oksijen ile tepkimeye girerek gıda ürünlerini bozan olumsuz etkileri ortadan kaldıran maddelerdir.

Gıda sektöründe antioksidanlar, gıda ürünlerinde bulunan yağın acılaşması ve renk değişimleri gibi oksidasyon tepkimeleri sonucunda oluşan bozulmaları önleyen ve ürünlerin raf ömrünü uzatan maddelerdir.

 

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında bütil hidroksi anisol tayini (BHA) çalışmaları da yapılmaktadır. Bu analizlerde HPLC yöntemi yanında spektrofotometrik yöntem de kullanılmaktadır. Spektrofotometrik yöntemde, fotometre denilen bir araç kullanılmakta ve çözelti içindeki madde miktarı, çözeltiden geçen veya çözelti tarafından tutulan ışık miktarından yararlanarak tespit edilmektedir. Aynı zamanda analizler sırasında ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlar esas alınmaktadır.