Boyar Madde Analizi - Brillant Yeşili (LC-MS/MS)

Boyar Madde Analizi - Brillant Yeşili (LC-MS/MS)
Boyar Madde Analizi - Brillant Yeşili (LC-MS/MS)

Mikroorganizmaların gelişmelerini kontrol altında tutmak için birçok neden bulunmaktadır. Bunların bir kısmı insanlarda ve hayvanlarda hastalık yaparken, bir kısmı farklı organik maddeleri kullanmakta ve bunların bozulmasına neden olmaktadır. Mikroorganizmalar kontrol altında tutumak ve faaliyetlerine engel olmak için çeşitli kimyasal maddelerden faydalanılır. Ancak bu kimyasalların bir kısmı mikroorganizmalar üzerinde etkili olurken, bir kısmı insan ve hayvan hücrelerine zarar vermektedir. Amaç zararlı mikroorganizmaları yok etmek ya da gelişimini durdurmaktır.

Özellikle balık çiftliklerinde bu amaçla bir takım dezenfektan maddeler kullanılmaktadır. Bu dezenfektanlar içeriklerine göre farklı yollardan mikroorganizmalar üzerinde etkilidirler. Hücre içinde bulunan nükleik asit üzerinde etkili olan dezenfektanların birçoğu mikrobiyolojide kullanılan boyar maddelerdir. Bu boyar maddelerin başında, malaşit yeşili, kristal viyole ve brillant yeşili gelmektedir. Bu boyar maddeler nükleik asitlerle biraraya geldiklerinde yeni bileşikler oluşturmakta ve onların aktivitelerini bozarak dezenfektan etki göstermektedir.

Mikrobiyoloji laboratuvarında genel olarak, mikropları boyamak, mikropların direncini tespit etmek ya da selektif besi yerleri hazırlamak gibi farklı amaçlarla çeşitli karakterlerde boyar maddeler kullanılmaktadır. Brillant yeşili en fazla kullanılan boyalar arasındadır. Boyar maddelere karşı Gram pozitif bakteriler, Gram negatiflere göre daha duyarlıdır.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında su ürünlerinde, brillant yeşili boyar madde analizleri de yapılmaktadır. Diğer boyar madde analizlerinde olduğu gibi bu analizlerde de genel olarak LC-MS/MS yöntemine başvurulmaktadır. Bu yöntem kısaca sıvı kromatografisi - kütle spektrometresi olarak açıklanabilir. Temelinde, kütle spektrometresinin kütle analiz yetenekleri ile sıvı kromatografisinin fiziksel ayırma özelliklerini biraraya getirmek bulunmaktadır. Bu teknik, birçok analizde kullanılan yüksek hassasiyete sahip ve güçlü bir tekniktir. Uygulamada başka kimyasalların varlığında bile sonuç alınmaktadır ve çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlar esas alınmaktadır.