Antibiyotik Miktarı (LC-MS/MS)

Antibiyotik Miktarı (LC-MS/MS)
Antibiyotik Miktarı (LC-MS/MS)

Bugün hayvansal protein açığının kapatılması için, hayvan yetiştiriciliğinde farklı yöntemler uygulanmaktadır. Hem hastalıkları tedavi etmek hem de hayvanların gelişimini hızlandırmak ve hayvansal gıdaların verimini arttırmak amacı ile antibiyotik ve benzeri ilaçlar günümüzde daha fazla kullanılmaktadır.

Antibiyotikler, bakteri ve mantar gibi mikroorganizmalar tarafından sentezlenen son derece düşük yoğunluklarda bile, bakterilerin gelişimini engelleyen maddelerdir. Hayvansal gıdalardaki antibiyotik kalıntıları, insan sağlığı yönüyle çok önemlidir. Özellikle gıda değeri olan et, süt, yumurtave bal gibi gıdalarda ilaç kalıntılarının bulunması insan sağlığını tehdit etmektedir. Antibiyotiklerin hayvanlarda bilinçli ve kontrollü birşekilde kullanılması, hayvansal gıda ürünlerinin ilaç kalıntıları ile kirlenme riskini en aza indirecektir. Gıdalarda ilaç kalıntılarına karşı insan sağlığının korunabilmesi için hayvansal gıdalarda bulunacak ilaç kalıntısı çeşitlerinin ve kirlenme seviyelerinin sınırlandırılması gerekmektedir.

Gıda güvenliği ve tarımsal araştırmalar alanında Sıvı Kromatografisi - Kütle - Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) cihazı sıkça kullanılmaktadır. Hayvansal gıdalarda antibiyotik miktarını tespit etmek için de kullanılan bu cihazlar, kalitatif kalıntı analiz uygulamaları için entegre edilmiş ve geliştirilmiştir. Yüksek hızda ve doğrulukta sonuçlar elde edilmektedir.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında özellikle sığır besi yemi, piliç besi yemi, sığır süt yemi gibi hayvansal yem analizleri yapılmakta ve farklı antibiyotik türleri için geliştirilmiş farklı LC-MS/MS kitleri kullanılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara uyulmaktadır. Aşağıda yem katkı maddelerinde bulunan çeşitli antibiyotikler için yayınlanan birkaç standart sayılmıştır:

 • TS 7264 Eritromisin tayini
 • TS 7266 Higromisin B tayini
 • TS 7267 Linkomisin tayini
 • TS 7268 Basitrasin tayini
 • TS 7269 Lasalosit tayini
 • TS 7587 Monensin tayini
 • TS 7588 Oleandomisin tayini
 • TS 7591 Tilosin tayini
 • TS 7594 Spektinomisin tayini
 • TS 7595 Novobiosin tayini
 • TS 7669 Flavomisin tayini