Nitrit Tayini (HPLC)

Nitrit Tayini (HPLC)
Nitrit Tayini (HPLC)

Yüzel sularının kirlenmesi genel olarak evsel ve sanayi atıksularının arıtılmadan doğaya bırakılması ya da tarımda kullanılan gübrelerin suya karışması ile olmaktadır.

Sulara karışan organik maddelerin içerdiği azotlu bileşikler de zamanla önce amonyağa arkasından nitrit ve nitrata dönüşmektedir. Bu yüzden sulardaki kirliliğin tepit edilmesinde önce amonyak tayini yapılmaktadır. Atıksularda bulunan azot bileşiklerinden biri nitritlerdir. Nitrit, amonyak azotunun nitrata yükseltgenmesinde olduğu gibi, nitratın indirgenmesinde de ara oksidasyon aşamasında yer almaktadır. İçme ve kullanma sularında hiçbir şekilde nitrit olmamalıdır. Nitrit bulunması halinde bu durum, suya dışkı bulaştığını göstermektedir.

Sularda nitrit tayini için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan biri Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) cihazı kullanmaktır. Bu yöntem çok hassas bir yöntemdir ve uçucu olmayan veya sıcaklıkta kolayca bozunabilen kimyasal bileşiklerin ayrılması işleminde güvenilir sonuçlar vermektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler arasında HPLC yöntemi ile sularda nitrit miktarı tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu analizlerde yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, analiz yöntemlerine ve test kriterlerine uyulmakta ve laboratuvarlarda güvenilir ve tarafsız bir hizmet verilmektedir. Bu analizlerde dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 6183 Meyve, sebze ve mamulleri - Nitrit ve nitrat tayini - Moleküler absorpsiyon spektrometrik metot
  • TS EN 12014-1 Gıda maddeleri - Nitrat ve/veya nitrit muhtevası tayini - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 12014-2 Gıda maddeleri - Nitrat ve/veya nitrit muhtevası tayini - Bölüm 2: Sebze ve sebze ürünlerinde nitrat muhtevasının HPLC / IC metodu ile tayini
  • TS EN 12014-5 Gıda maddeleri - Nitrat ve/veya nitrit muhtevası tayini - Bölüm 5: Sebze ihtiva eden bebek ve çocuk gıdalarında nitrat muhtevasının enzimatik tayini