Endüstriyel Testler

Endüstriyel Testler
Endüstriyel Testler

Tohumun toprağa verilmesinden başlayarak tohumların genetik özellikleri, sağlıklı olması, toprağın verimliliği, suyun verimliliği, doğru gübrelemenin yapılmasına kadar, ürünlerin yetişmesinden, toplanması, depolanması, sevkedilmesi ve tüketicinin kapısına ulaşıncaya kadar tarım ve gıda sektöründe izlenmesi gereken birçok süreç bulunmaktadır. Bu süreçlerin kendine özgü riskleri, kalitesi ve güvenilirliği bulunmaktadır. Tarım ve gıda sektörü, insanların yaşamında hem sağlık ve güvenlik riskleri açısından hem de çevrenin korunması açısından sorumluluklar taşımaktadır. Gıda sektöründe birçok kritere uyulması, birçok ölçümlerin yapılması, test, analiz ve değerlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Otomotiv sektöründe de işletmelerin olası risklerinin düşürülmesi ve performansılarının iyileştirilmesi öncelikli hedefler arasındadır. Resmi kuruluşlar, üretici firmalar, finansman şirketleri, sigorta şirketleri ve nihayetinde tüketicilerin hem can güvenliği hem de maddi kayıplar yaşamamaları için, akredite laboratuvarlardan, bağımsız, titiz, hızlı ve güvenilir çözümler beklenmektedir.

Sanayide birçok sektörde işletmeler üretim faaliyetleri sırasında kimyasal maddeler kullanmaktadır. Bu maddelerin zararlı etkileri yüzünden insanların can ve mal güvenliklerinin zarar görmemesi ve doğanın tahrip edilmemesi en önemli konudur. Bu açıdan ağır metaller, azo boyarmaddeler, oyuncak güvenliliği, kanserojen boya maddeleri, kalaylı organik bileşikler, PVC tayini, su kalitesi, kozmetiklerde mikrobiyolojik testler, toprak analizleri, kimyasal dezenfektetanlar ve daha yüzlerce kimyasal ve mikrobiyoloji testleri, ölçümleri, analizleri ve değerlendirme çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Aynı şekilde inşaat sektöründe proje yönetiminden, malzeme teminine, makine ve ekipmanlarla ilgili hizmetlerden, tedarik zinciri hizmetlerine kadar birçok alanda yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen test ve ölçüm çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tüketici ürünleri ve perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, dayanıklı tüketim maddeleri, oyuncaklar ve çocuklara yönelik ürünler, elektrikli ve elektronik ürünler, tıbbi cihazlar, kozmetik ürünleri, kişisel bakım ve ev bakım ürünleri, tekstil ürünleri, aksesuarlar, gıda ürünleri ve ambalajlamaya kadar çok geniş bir yelpazede üretim yapmaktadırlar. Tüketici ürünlerinin ve perakende ürünlerin kaliteli, sağlıklı ve güvenilir olması gerekmektedir.

Yerkürenin doğal kaynakları tükenmektedir ve küresel ısınma, değişen iklim koşulları ve doğanın bilinçsizce tahrip edilmesi, enerji kaynaklarının daha etkin kullanılmasını gerektirmektedir. Rüzgar, güneş ve dalga gibi doğal kaynaklardan enerji elde edilmesine imkan tanıyan yeni teknolojiler geliştirilmektedir. Yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji ve alternatif yakıtların üretim ve dağıtımı faaliyetlerini kapsamaktadır. Enerji sektöründe, bacagazı ölçümleri, makine ve ekipmanlarda termal yüzey sıcaklığı ölçümü, motorlarda güç ölçümü, yapı elemanlarının ısıl geçirgenlik katsayısı analizi, karbon ayak izi hesabı, topraklama ölçümleri ve daha yüzlerce test ve ölçüm hizmetine ihtiyaç bulunmaktadır.

Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olurlarsa olsunlar, bütün işletmeler açısından finans yönetimi ve risk yönetimi en önemli konulardır. Risk yönetimi, işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkabilecek risklerin, daha önce ayrıntıları ile tanımlanması, değerlendirilmesi ve bunların etkilerini düşürecek veya ortadan kaldıracak önlemlerin alınması çalışmalarıdır.

Sanayi tesislerinin kurulup genişlemesi için sermaye, enerji, hammadde, ulaşım, pazarlama, iş gücü ve teknik eleman gereklidir. Ancak bir yandan da doğal kaynaklar tehlike altındadır ve giderek tükenmektedir. Bugünden yeterli ve gerçekçi önlemler alınmak zorundadır. Bu noktada endüstriyel üretimin birçok sürecini test edecek, analiz edecek, ölçümler yapacak ve sonuçlarını değerlendirecek laboratuvarların olması gerekmektedir.

İlaç ve sağlık sektöründe, yeni tedavi yöntemlerine bağlı olarak bir yandan yeni ilaçlar bir yandan da yeni tıbbi cihazlar hazırlanmakta ve piyasaya sunulmaktadır. Bunların tasarlanması, geliştirilmesi, testlerinin yapılması ve dağıtılması sorumluluk isteyen ve titizlikle takip edilmesi gereken süreçlerdir.

Lojistik faaliyetlerinin temelinde, üretimi tamamlanmış ürünlerin tüketicilere doğru yerde, doğru zamanda ve doğru kalitede ulaşmasını sağlamak ve işletmelerde maliyet etkinliği yaratmak vardır. Günümüzde lojistik hizmetleri dışarıdan alarak emekten, zamandan ve paradan tasarruf etmiş olmaktadır. Ulaşım yollarına bağlı olarak, kargo miktarı tespiti, gelişmiş kargo bilgileri, temizlik denetimleri, yakıt gözetimi, ambar gözetimleri, yükleme ve boşaltma faaliyetleri, güvenlik hizmetleri, personel tedariği ve transit izleme hizmetlerinin ölçümlenmesi ve analiz edilmesi önemli çalışmalardır.

Küreselleşme, teknolojik gelişmeler, artan yasal düzenlemeler ve denetimler ve dalgalanan piyasalar ile birlikte, maden arama ve işletme faaliyetleri gittikçe karmaşık bir hal almıştır. Arama çalışmaları, tesis tasarımları, mühendislik çalışmaları, üretim faaliyetleri, madenlerin açılma ve kapanma süreçleri dahil birçok sürecin profesyonel olarak yönetilmesi gerekmektedir. Bu hizmetlerin ölçümlenmesi ve analizlerinin yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde petrol ve doğalgaz rezervleri yeterli değildir. Bu konuda büyük oranda dışa bağımlılık söz konusudur. Doğalgazın önemli bir kısmı elektrik üretiminde ve sanayide kullanılmaktadır. Bu nedenle elektrik üretimini başka yollardan yapmak gerekmektedir. Hidroelektrik santrallerinin çoğalması, termik santrallerin arttırılması, rüzgar ve güneş enerjisinden faydalanılması ya da nükleer enerji kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmalarda faaliyetlerin ölçümlenmesi, analizlerinin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi çok önemlidir.

Nihayet bugün herkes, resmi kuruluşlar ile bir şekilde etkileşim içindedir ve kamu sektörü hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu yüzden resmi kuruluşlar tüketiciler için daha iyi performans göstermek zorundadırlar. Bu noktada özel sektörün bütün faaliyetlerinde olduğu gibi kamu sektöründeki faaliyetlerin de ölçümlenmesi ve test edilmesi gerekmektedir.

Bütün bu açıklamalar bugün endüstriyel testlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.