BHT Tayini (Butylated Hydroxy Toluene) (Spektrofotometrik)

BHT Tayini (Butylated Hydroxy Toluene) (Spektrofotometrik)
BHT Tayini (Butylated Hydroxy Toluene) (Spektrofotometrik)

Daha sağlıklı beslenmek isteyen insanlar, son yıllarda doymuş hayvansal yağlardan uzak durmakta, bunun yerine doymamış ve çoklu doymamış yağlar içeren gıda ürünlerini tercih etmektedir. Ancak içeriğinde doymamış yağlar buluna gıda ürünleri oksidasyona daha fazla açıktır ve daha kolay bozulmaktadır. İstenmeyen bu oksidasyon sürecini engellemek amacı ile vakumlama ve ambalajlama gibi farklı teknolojilerden yararlanılmaktadır. Buna rağmen daha etkin bir koruma sağlamak amacı ile gıda ürünlerine bazı antioksidanlar ilave edilmekte ve gıda ürünlerinin raf ömürleri uzatılmaktadır. Bu antioksidanlar içinde butylated hydroxy toluene ya da bütillendirilmiş hidroksi toluen (BHT) ve butylated hydroxy anisole ya da bütil hidroksi anisol (BAH) birlikte kullanıldığı takdirde sinerjik etki göstermektedir. Bilhassa fındık ve fındık içeren gıda ürünlerinde çok olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Bütillendirilmiş hidroksi toluen (BHT) buhar uçuculuğu özelliğine sahip olduğu için, bütil hidroksi anisol (BHA) gibi, ambalajlardan gıda içine geçebilmektedir. Ancak yapılan araştırmalarda ne BHA ne de BHT kimyasal bileşiklerinin insanlarda kanser yapıcı özellikler taşımadığı görülmüştür.

Birçok gıda ürününün bozulmasında en önemli faktör havadaki oksijendir. İstenilmeyen lezzet, koku ve renk oluşumlarına neden olan oksidasyon sürecini, oksijen ile birlikte nem, ışık, ısı, bir kısım pigmentler, enzimler ve doymamışlık derecesi hızlandırmaktadır. Gıda ürünlerine uygulanan işleme, paketleme ve depolama işlemleri oksidasyonu her zaman önlememekte ancak geciktirmektedir. İşte gıdalara katkı maddesi olarak ilave edilen antioksidanlar, bu süreci önlemektedir.

 

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında bütillendirilmiş hidroksi toluen (BHT) analizleri yapılmaktadır. Bu analizlerde spektrofotometrik yönteme de başvurulmaktadır. Bu yöntemde, fotometre kullanılmakta ve çözelti içindeki madde miktarı, çözeltiden geçen veya çözelti tarafından tutulan ışık miktarından yararlanarak tespit edilmektedir. Bu analizler sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlar da esas alınmaktadır.