Organik ve Toplam Organik Madde Tayini

Organik / Toplam Organik Madde Tayini
Organik / Toplam Organik Madde Tayini

Organik maddeler, genel olarak canlı organizamaların yapısında bulunan veya yapısında organik bileşikler içeren maddelere denmektedir. Organik maddeler doğal olarak bulunmazlar, sadece organizmada metabolizma sırasında sentezlenirler. Örneğin işlem gören organik maddeler tarımsal faaliyetlerde gübre olarak kullanılmaktadır. Gübre olarak kullanılan organik maddeler, toprak yapısını düzenlemekte ve organik tarım üretim yöntemlerinde özellikle tercih edilmektedir.

Canlıların sentezleme yolu ile üretebildiği ve hücrelerin yapı taşlarını oluşturan organik maddeler, hücrelerin enerji gereksinimlerini karşılamakta ve canlı organizmalarda hormonlar gibi düzenleyici görevler üstlenmektedir. Karbon atomu taşıyan biyolojik moleküller olarak tanımlanabilecek organik maddeler temel olarak şu yedi gruptan oluşmaktadır: karbonhidratlar, proteinler, lipidler (yağlar), nükleik asitler, enzimler, vitaminler ve hormonlar. İnorganik bileşikler genelde karbon taşımayan moleküllerdir (anyonlar veya katyonlar gibi). Canlı organizmaların yapısında bulunan ancak karbon atomu taşımayan moleküller ise anorganik bileşiklerdir (su, çeşitli asitler, bazlar ve tuzlar gibi).

İnsan vücudu, organik ve anorganik bileşiklere ihtiyaç duymaktadır. İnorganik bileşikleri ise, sentezlemek yerine dışarıdan gıdalarla almaktadır.

Toplam organik madde tayini, suda minimum miktarda bulunan indirgeyici maddelerin ölçümü işlemidir. Sularda organik maddeler, çevresel veya mikrobiyal kaynaklı kirlenmelere bağlı bir takım reaksiyonlar sonucunda oluşmaktadır. Sularda çözünmüş maddeler, organik ve anorganik olarak yapıda bulunmaktadır. Sulardaki toplam organik madde miktarı, suların oksitlenebilirlik özelliğini gösterir. Bu sularda mg/l cinsinden oksijen tayini, suda bulunan organik maddelerin yani su kirliliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında organik ve toplam organik madde tayini çalışmaları yapılmakta ve analizlerde ülkemizde ve yabancı ülkelerde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyada kabul gören analiz yöntemlerine ve test kriterlerine uyulmaktadır. Ayrıca bu laboratuvarlarda güvenilir ve tarafsız bir hizmet verilmektedir.