Boyar Madde Analizi (B3E) (Su Ürünleri) (LC-MS/MS)

Boyar Madde Analizi (B3E) (Su Ürünleri) (LC-MS/MS)
Boyar Madde Analizi (B3E) (Su Ürünleri) (LC-MS/MS)

Gıda ürünlerinin rengi, gıdaların lezzeti ve kalitesi ile ilgili ilk duyusal parametrelerdir. Sentetik boyalar, gıda katkı maddesi olarak bu yüzden gıda sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Gıda boya maddelerinin gıdaları olduğundan daha çekici ve estetik yaptığı bilinen bir gerçektir. Bunun yanı sıra gıda boyaları, üretim ve depolama aşamalarında doğal rengini kaybeden gıda ürünlerinde arzu edilen rengi sağlama konusunda oldukça başarılıdır.

Günümüzde çok çeşitli tür ve sayıda sentetik boyalar, meşrubatlarda, alkolsüz içeceklerde, şuruplarda, meyve sularında, jelatin şekerlemelerde, dondurmalarda ve daha birçok gıda ürününde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu maddelerin zararlı etkileri zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Üstelik gıda boya sektöründe kullanılan aromatik aminlere çok uzun süre maruz kalan çalışanlarda kanser oluşma riskinin giderek yükseldiği açıklanmaktadır.

Avrupa Birliği ülkelerinde, gıdalarda ve farmasötik ürünlerde, sentetik boya maddelerinin kullanımı ile ilgili olarak, 94/36/EC ve 95/45/EC numaralı gıda renklendiricileri direktifleri ile yasal düzenlenmeler yapılmıştır. Ülkemizde de Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2011 yılında Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği ile (Tebliğ no: 2010/59), sentetik boyaların reçellere, meyveli yoğurtlara ve meyve sularına ilave edilmesi yasaktır. Bu konuda tebliğde başka sınırlamalar da getirilmiştir.

İzin verildiği ölçüde sentetik gıda boyaları, alkolsüz içeceklerde ve elma şekerlerinde olduğu gibi birçok gıda ürününde kullanılmaktadır. Gıda maddeleri ile birlikte alınan sentetik boya maddelerinin insan sağlığı üzerinde olası zararlı etkileri ciddi bir konudur. Riskler dikkate alındığında bu konuda yeni çalışmaların yapılması kaçınılmazdır.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında su ürünlerinde, boyar madde analizleri (B3E) yapılmaktadır. Bu çalışmalarda çeşitli yöntemler arasında genel olarak Sıvı Kromatografisi - Kütle - Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) yöntemine başvurulmaktadır.