Rhodamine-B Analizi (HPLC)

Rhodamine-B Analizi (HPLC)
Rhodamine-B Analizi (HPLC)

Rhodamine-B kimyasal bir bileşiktir ve boya maddesi olarak kullanılmaktadır. Amerika’da yapılan araştırma sonuçları Rhodamine-B bileşiğinin kanser yapıcı özellikler taşıdığını göstermektedir. Bu nedenle bu bileşiğin kullanıldığı ürünlerin etiketlerine uyarı konulması zorunlu hale getirilmişir. Rhodamine-B bileşiğinin kırmızı bibere bu rengi vermek için yasadışı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Gıda güvenliği denetimlerinde bu durum özellikle araştırılmaktadır.

Rhodamine boyalar genel olarak, su içinde akış hızı ve yönünü belirlemek için bir izleyici boya olarak kullanılır. Bunun yanı sıra biyoteknoloji uygulamalarında da rhodamine boyalar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin floresan mikroskobisi, akış sitometrisi, floresan korelasyon spektroskopisi ve ELISA gibi biyoteknoloji uygulamalarında olduğu gibi.

Kimyasal araştırmalarda başvurulan floresan boyalarda sarı renk elde etmek için Auramine O-Rhodamine B (ARB) kullanılmaktadır. Bu boya ile, aside karşı dirençli boyama sağlanmaktadır.

Organik kökenli olan ve çevre kirliliği yaratan kirleticilerin başında boyarmaddeler gelmektedir. Boyarmaddelerin birçoğu zehirleyici özelliktedir ve doğrudan temas edilmesi halinde cildi tahriş eder, alerjiye neden olur, hatta bazı durumlarda kansere bile yol açabilir. Tekstil, deri, kozmetik, kağıt, deri ve plastik sektörleri yanında boyarmaddeler gıda sektöründe de katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Çeşitli boyarmadde kirlilikleri hem insan sağlığını hem de doğal ortamın ekolojik dengesini olumsuz şekilde etkilemektedir.

Yaklaşık olarak on bin farklı boyarmadde ve pigment mevcuttur ve dünya genelinde her yıl milyonlarca ton boyarmadde ve pigment üretilmektedir. Bunların hemen hemen yüzde 15’i atıksulara, dolayısıyla akarsu, göl ve denizlere karışmaktadır. Bu boyarmaddeler arasında, çok düşük konsantrasyonlarda olması durumunda bile zehirleme etkisi olan ve katyonik özellikte bir bileşik olan Rhodamine-B boyarmaddesi de bulunmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında Rhodamine-B analizler de yapılmaktadır. Bu çalışmalarda en fazla Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi yöntemi (HPLC) kullanılmaktır.