Antibiyotik Aranması (ELISA)

Antibiyotik Aranması (ELISA)
Antibiyotik Aranması (ELISA)

Başta balık olmak üzere su ürünleri, insan beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Artan nüfus ve gereksinim duyulan hayvansal protein ihtiyacının karşılanması açısından balık eti önemli bir potansiyeldir, ancak yararı yanı sıra balık etinin, çeşitli faktörlere bağlı olarak riskleri de bulunmaktadır. Bu riskler özellikle, kalıntı bırakan maddelere bağlı olarak insanlarda zehirlenme ve bir takım enfeksiyonlara neden olmakta ve vücudun kansere karşı direncini kırmaktadır. Bu yüzden çitliklerde kullanılan antibiyotikler ve buna bağlı kalıntı riskleri, insan sağlığını tehdit etmektedir.

Hayvanlarda antibiyotik, bazı hastalıkları tedavi etmek için kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra büyüme hızlarını artırmak ve yem veriminde artış sağlamak amacı ile sağlıklı hayvanlara da antibiyotik verilmektedir. Bu şekilde kullanılan antibiyotik, kana karışarak özellikle süt veren hayvanlarda süte geçmektedir. İçeriğinde antibiyotik bulunan ilaçlar, hayvanların vücudundan, belli bir süre sonra atılmaktadır. Ancak bu süre içinde hayvanlardan alınan sütlerde antibiyotik kalıntısı olmaktadır. İşin doğrusu bu sütlerin kullanılmaması gerekmektedir.

Antibiyotik içeren sütlerde, peynir, yoğurt gibi fermente ürünlerin oluşumunu sağlayan bakteriler gelişemez, ya da süreç tam gerçekleşmediği için düşük kaliteli ürünler elde edilir ve ürün kayıpları meydana gelir. Ayrıca insan vücudunda çeşitli mikroorganizmalar direnç kazanır ve gerçekten ihtiyaç duyulduğunda antibiyotik ile tedavi güçleşir.

Bu nedenlerle hangi türden olursa olsun gıda üreticisi firmaların veya çiftliklerin, ürünlerin tüketicilere ulaşmasına kadar üretimin çeşitli aşamalarında bir takım test ve kalite kontrol çalışmaları yapmaları gerekmektedir.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında antibiyotik testlerinde Elisa yöntemine de başvurulmaktadır. Elisa testi insanlarda kas ve karaciğer dokularında, balık, karides ve yengeçlerin dokularında ya da süt, yumurta ve bal gibi gıdalarda antibiyotik kalıntılarını kantitatif olarak tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara uyulmaktadır.