N-Hekzanda Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon Tayini

N-Hekzanda Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon Tayini
N-Hekzanda Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon Tayini

Hekzan, düz zincirli bir alkandır ve laboratuvarlarda yağ çözücü olarak, sanayide ise organik çözücü olarak kullanılmaktadır. Ancak hekzan gaz durumunda solunursa, zehirlenmelere neden olmaktadır. Hekzan, insan sağlığı için zararlı olduğu için genelde heptanın türevi kullanılmaktadır. Heptan da alkanlar sınıfına giren doymuş bir hidrokarbondur. Heptan, yağı daha etkili çözmektedir ancak hekzanı bulmak daha kolaydır.

Nafta, petrol esaslı bir solventtir (çözücüdür). Petrol rafinerilerinden nafta ara ürün olarak çıkmakta ve içinde birden fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Örneğin, dimetil benzen, toluen, pentan, heptan, etil benzen, benzen, sülfür ve N-Hekzan. N-Hekzan, çözücü ve akışkanlık artırıcı olarak kullanılmaktadır. Gıda sektöründe, ayçiçeği ve soya gibi yağlı tohumlardan yağ çıkartmak işlemlerinde kullanılmaktadır. Ham yağ, tohum yağları üretiminde kullanılan yağlı tohum çeiitlerinden, önce preslenme, arkasından da N-Hekzan ekstraksiyonu işlemleri uygulanarak elde edilmektedir.

Avrupa Birliği, kozmetik sektöründe N-Hekzan bileşiğinin kullanımını yasaklamıştır. Bu kimyasal bileşiğin insanların sinir sistemi üzerinde olumsuz etkileri tespit edilmiştir. Kısa sürelerle maruz kalındığı zamanlarda bile hafif uyuşturucu etkisi göstermektedir. Daha uzun süre maruz kalındığı zaman esas tahrip edici etkileri ortaya çıkmaktadır. Zaman içinde merkezi sinir sistemini tahrip etmekte, kaslardı zayıflatmakta, koordinasyon sorunları çıkarmakta ve görme bozukluklarına yol açmaktadır. Düşük dozlarda bile N-Hekzan bileşiği etkili bir zehirdir. Üstelik bu zehir etkisi, çevreye yayıldıktan sonra da devam etmektedir. Kısaca son derece zararlı etkileri olan bir kimyasaldır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında yağ sektöründe N-Hekzanda maksimum ekstrakte edilebilen fraksiyon tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu analizlerde yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünya genelinde kabul gören analiz yöntemlerine ve test kriterlerine uyulmakta ve laboratuvarlarda güvenilir ve tarafsız bir hizmet verilmektedir.