Yapay Tatlandırıcılar Tayini - Dulcin (HPLC)

Yapay Tatlandırıcılar Tayini - Dulcin (HPLC)
Yapay Tatlandırıcılar Tayini - Dulcin (HPLC)

Şeker yerine geçen maddeleri kullanırken, bilinçli davranmak gerekmektedir. Yapay tatlandırıcıların ve şeker yerine geçen diğer maddelerin tüketimi makul ölçülerde olduğu zaman insan sağlığı açısından tehlikeli kabul edilmemektedir. Unutmamak gerekir ki, bir gıda maddesinin şekersiz olması, mutlaka kalori içermediği anlamına gelmemektedir. Kiloya neden olan faktörler sadece şeker değil aynı zamanda gıdalar ile alınan kalorinin yüksekliğidir. Genelde tatlandırıcı içeren işlenmiş gıdalar, her zaman masum olmayabilir.

Esasen şekerin her türlüsü insan sağılığı açısından zararlıdır. Vücuda giren her türlü şeker, kanda trigliserid yükselmesine, vücutta insülin direncine ve karaciğerde yağlanmaya neden olmaktadır.

Dulcin yapay bir tatlandırıcı olan kimyasal bir bileşiktir. Gıda sektöründe kullanımını artık izin verilmemektedir. Bugünün yaşam koşullarında gıda katkı maddelerini kullanmak, beslenme şeklinin bir parçası haline gelmiştir. Oysa gıda katkı maddelerinin bir kısmı insanlarda kanserojen etkiler yaparken, bir kısmı mevcut kanser hücrelerinin etkinliğini artırmaktadır.

Bazı gıda katkı maddelerinin tüketilmesi için güvenli sınır değerler belirlenmiştir ve bu miktarların gıdalarda bulunmasına izin verilmektedir. Yapılan araştırmalarda güvenli bir sınır konulamamış ve insanlarda kanserojen etkileri olduğu net olarak ortaya konulmuşsa, bu tür katkı maddelerinin kullanımı yasaklanmaktadır. Örneğin bir tatlandırıcı olan dulcin bu tür zararlı katkı maddeleri arasındadır. Sentetik bir tatlandırıcı olan dulcin maddesinin insanlarda karaciğer kanserine neden olduğu kanıtlanmış ve kullanılması yasaklanmıştır.

Yetkili laboratuvarlar tarafından, kimyasal gıda analizleri kapsamında, çeşitli yapay tatlandırıcılar arasında dulcin maddesini tayin etmeye yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemi (HPLC) tercih edilmekte ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır. HPLC yönteminde çok yüksek basınçta mobil faz verilmekte ve daha yüksek çözünürlükte ayırım yapılması sağlanmaktadır.