Aldehit Miktar Tayini (GC)

Aldehit Miktar Tayini (GC)
Aldehit Miktar Tayini (GC)

Aldehitler, yapılarında karbonil grubu bulunan organik bileşiklerdir. Genel olarak aldehitler, alkollerden yüksek sıcaklıklarda hidrojen iyonlarının uzaklaştırılması ile elde edilmektedir. Aldehit ismi de buradan gelmektedir. Çok sayıda aromatik aldehit, doğada bol miktarda bulunmaktadır. Örneğin bademde benzaldehit, vanilyada vanilin ve tarçında sinnamaldehit bulunmaktadır. Bu aldehitlerin kendilerine özgü hoş kokuları bulunmaktadır. Aldehitler birçok kimyasal reaksiyona kolayca iştirak edebilirler. Basit bir şekilde yükseltgenerek karboksilli asitleri, indirgenerek de alkolleri oluşturmaktadır. Formaldehitin yüzde 40 oranında sulu çözeltisine formalin denmektedir. Bir formaldehit polimeri olan paraformaldehit ise, böcek öldürücü ve antiseptik olarak kullanılmaktadır.

Gaz kromatografisi (GC), kimya alanında uçucu maddelerin ve gazların analizleri yapılırken ya da ayrıştırılırken başvurulan bir yöntemdir ve yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında gaz kromatografisi (GC) ile aldehit miktarı tayini çalışmaları da yapılmakta ve bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünya genelinde kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uyulmaktadır. Laboratuvarlarda sistemli ve bilimsel çalışmalar çerçevesinde sürdürülen bu çalışmalar ile daha güvenilir ve tarafsız hizmet verilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS ISO 22241-1 Dizel motorlar - Nox azaltma maddesi AUS 32 - Bölüm 1: Kalite gerekleri

Bu standart, dizel motorlu araçlarda, seçici katalitik indirgeme (SCR) ilkesi ile çalışan dönüştürücülerde kullanılan NOx azaltma maddesi AUS 32 (sulu üre çözeltisi) için kalite gereklerini kapsamaktadır.

  • TS ISO 22241-2 Dizel motorlar - Nox azaltma maddesi AUS 32 - Bölüm 2: Deney yöntemleri

Bu standart, ISO 22241-1 standardında belirtilen NOx azaltma maddesi AUS 32’nin (sulu üre çözeltisi) kalitesinin tayininde kullanılan deney yöntemlerini kapsamaktadır. Ek F, aldehit miktarı tayinine yönelik kriterleri kapsamaktadır.