Polietilen Glikol Aranması (Kalitatif Olarak, FTIR İle)

Polietilen Glikol Aranması (Kalitatif Olarak, FTIR İle)
Polietilen Glikol Aranması (Kalitatif Olarak, FTIR İle)

Polietilen, birçok üründe kullanılan kimyasal bir bileşiktir. Hava koşullarına ve neme karşı iyi direnç gösteren, esnek yapılı bir maddedir. Genelde plastik kutular, kaplar, mutfak eşyaları, ıyuncaklar, boru ve tüp, kablo üretiminde ve paketleme ve ambalaj filmi gibi ürünlerde çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Aynı zamanda polietilen glikol pH değeri 6 olan ve suda rahat çözünen bir hammaddedir. Mineral yağ, tekstil, deri, metal ve deterjan sektörlerinde, parafin ve emülgatör, ara çözücü, nemlendirici, viskosite ayarlayıcı ve ester üretiminde alkol komponenti olarak kullanılmaktadır.

Polietilen glikol izin verilen miktarlarda gıda sektöründe de kullanılmaktadır.

Kimyasal analizler yetkili laboratuvarlarda kullanılan FTIR spektroskopisi bir çeşit titreşim spektroskopisidir (Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi). Bu cihaz, ultraviyole (kızıl ötesi) ışınlar kullanarak moleküllerin titreşme ve dönme düzeylerini uyarmakta ve ışınlar molekülün titreşim hareketleri tarafından soğurulmaktadır. Kızıl ötesi ışıma enerjisi, ne moleküldeki bağları bozabilir ne de elektronik uyarma yapabilir. Ancak atomların kütlelerine, bağların gücüne ve molekül yapısına bağlı olarak bağların titreşme genliklerini arttırmaktadır.

FTIR yöntemi ile, kızıl ötesi ışınların her dalga boyu için ayrı tarama gerekmeden hızlı ve yüksek çözünürlükte spektrumlar elde edilmektedir. Bu yöntem ile, kimyasal bileşiklerin, kalitatif olarak, katı, sıvı, gaz veya çözelti durumdaki organik bileşiklerin moleküler bağ yapıları ortaya çıkarılmakta ve iki bileşiğin aynı olup olmadığı, bağların durumları ve yapının aromatik veya alifatik olup olmadığı tespit edilmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kalitatif olarak FTIR yöntemi ile polietilen glikol aranması çalışmaları yapılmaktadır. Bu analiz çalışmalarında ülkemizde ve yabancı ülkelerde yayınlanan standartlara ve dünyada kabul gören analiz yöntemlerine ve test kriterlerine de uyulmaktadır.