Metilen Mavisi Tayini

Metilen Mavisi Tayini
Metilen Mavisi Tayini

Metilen mavisi indirgeme testlerinde, metilen mavisi süte ilave edildiği zaman mavi renk almaktadır. Ancak sütte bakteriyolojik faaliyet varsa bu defa rengi açılarak beyaza dönmektedir.

Sütte bulunan mikroorganizmaların hemen hemen tamamı, sütün oksidasyon potansiyelini, içine katılan metilen mavisi veya resazurin gibi boyaların rengini değiştirecek ölçüde etkilemektedir. Test edilen süte ilave edilen metilen mavisi boya çözeltisi, sütün içindeki mikroorganizmaların faaliyetleri sonucunda indirgenmekte ve mavi renk kaybolmaktadır. Bunun yanı sıra sütün lökosit sayısı, boyanın konsantrasyonu, sıcaklık derecesi ve ışıkta bekletme süresi indirgenme olayını etkilemektedir.

Testler sırasında eğer indirgenme süresi 5 saatin üzerinde olursa, bu durumda sütün kalitesi iyi demektir. Bu sırada tespit edilen yaklaşık bakteri sayısı 0,5 milyon/ml ve daha düşüktür. Ama indirgenme süresi yarım saatin altında olursa, sütün kalitesi çok kötü demektir. Bu sırada tespit edilen yaklaşık bakteri sayısı 20 milyon/ml ve daha fazladır.

Kısaca çiğ sütlerde bakteri sayısı hakkında bilgi sahibi olmak için metilen mavisi testleri yapılmaktadır. Belli miktarda süte, bir renk maddesi olan metilen mavisi belli miktarda karıştırılır ve yaklaşık 40 derecede bir süre bekletilirse, sütte bulunan canlı bakteriler, metilen mavisini indirgerler ve sütün renksiz hale dönüşmesine neden olurlar.

Süt, sağıldığı andan itibaren ortam koşullarına bağlı olarak birçok mikroorganizma tarafından kontaminasyona uğramaktadır. Bu mikroorganizmalar kısa sürede sütün bileşenlerini bozmakta ürettikleri toksinler insanlara zararlı olmaktadır. Bu yüzden süt ürünlerinin kalitesi ve güvenirliliği, öncelikle çiğ sütün kalitesine bağlıdır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında sütte metilen mavisi tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünya genelinde kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uyulmaktadır. Laboratuvarlarda sistemli ve bilimsel çalışmalar çerçevesinde sürdürülen bu çalışmalar ile daha güvenilir ve tarafsız hizmet verilmektedir.