Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon - %95 Etil Alkol Ekstraksiyonu

Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon - %95 Etil Alkol Ekstraksiyonu
Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon - %95 Etil Alkol Ekstraksiyonu

Gıda ambalaj uygulamaları büyük bir gelişme göstermektedir. Bir gıdanın ambalajı, ürünün kalitesini, görünüşünü ve raf ömrünü etkileyen çok önemli bir faktördür. Aynı zamanda gıda maddelerinin hijyen ve güvenliği de ambalaj ile sağlanmaktadır. Gıda ürünü için uygun olmayan bir ambalaj seçimi, içindeki ürünü sağlıklı bir şekilde koruyamayacağı için, gıdaların özelliklerini kaybetmesine, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik olarak gıdaların bozulmasına neden olmaktadır. Gıda güvenliğini tehdit eden bu durum aynı zamanda tüketici sağlığı için de bir tehlike teşkil etmektedir.

Ambalaj üreten firmalar, gıdaya temas edebilecek uygun nitelikte ambalaj üretmek, gıda üreten işletmeler de gıda ürünlerine uygun ambalaj seçmek ve kalite kontrol süreçlerini takip etmek zorundadırlar. Ambalajların bu nedenle sık aralıklarla test edilmeleri büyük önem taşımaktadır.

2010 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, gıda ile doğrudan veya dolaylı olarak temas eden ya da temas etme ihtimali bulunan madde ve malzemelerin, insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olması ve tüketici ihtiyaçlarını da dikkate alarak üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılması konusunda esaslar içermektedir.

Ekstraksiyon işlemi, bir çözelti içindeki organik maddeyi, çözen ancak çözelti içindeki çözgen madde ile karışmayan bir başka organik çözgen yardımı ile ayırma işlemidir. Yani bir saflaştırma değil bir ayırma yöntemidir. Asidik, bazik ve nötr organik bileşiklerin birbirinden ayrılması için ekstraksiyon yöntemi kullanılmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında maksimum ekstrakte edilebilen fraksiyon çalışmalarında yüzde 95 etil alkol ekstraksiyonu da yapılmaktadır. Bu çalışmalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünya genelinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.