BHT Tayini (Butylated Hydroxy Toluene) (HPLC)

BHT Tayini (Butylated Hydroxy Toluene) (HPLC)
BHT Tayini (Butylated Hydroxy Toluene) (HPLC)

Butylated hydroxy toluene ya da bütillendirilmiş hidroksi toluen (BHT), butylated hydroxy anisole ya da bütil hidroksi anisol (BHA) gibi gıda ürünlerinde antioksidan olarak kullanılan kimyasal bileşiklerden biridir. Bir fenol türevi olan butylated hydroxy toluene, serbest radikaller ile tepkimeye girerek, gıda ürünlerinin renk, koku ve lezzetlerinde değişimlere neden olan oksidasyon işleminin hızını düşürmektedir.

Butylated hydroxy toluene ya da bütillendirilmiş hidroksi toluen, yağlarda kolayca çözünebilen, ancak suda çözünemeyen, kristal yapıda, beyaz renkli bir kimyasal bileşiktir. Bu kimyasal madde, butylated hydroxy anisole (BHA) gibi bitkisel yağlarda düşük aktiviteye sahiptir, buna karşın diğer antioksidanlar ile beraber kullanıldığı zaman yağın ilave edildiği gıda ürününü koruma özelliğine sahiptir.

BHA ve BHT gibi sentetik antioksidanlar, yaygın bir şekilde gıda ürünlerinde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Katı ve sıvı yağlarda ve sıvı yağ içeren gıda ürünlerinde oksidasyona bağlı olan yağın acılaşmasını yavaşlatmaktadır. Aynı şekilde bu antioksidanlar, bitkisel kaynaklı yağların kullanıldığı gıda ürünlerinde, bu ürünlerin açık havaya maruz kalmaları yüzünden ortaya çıkacak renk, koku, aroma veya lezzet değişimlerini önlemektedir. Butylated hydroxy toluene aynı zamanda mineral ve vitamin katkı preparatlarında dolgu maddesi olarak da kullanılmaktadır.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında bütillendirilmiş hidroksi toluen (BHT) tayini çalışmaları da yapılmaktadır. Bu analizlerde genel olarak HPLC yöntemi kullanılmaktadır. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi olarak tanımlanan bu yöntem, kantitatif analizlerde kolaylıkla uyarlanmakta ve uçucu olmayan veya sıcaklıkla kolayca bozunabilen kimyasal bileşiklerin ayrılmasında daha çok tercih edilmektedir. HPLC yönteminde, sıvıda çözünmüş bulunan bileşenler, bir kolon içinde bulunan ve katı bir destek üzerinde sabit faz ile değişik etkileşimlere girmekte, kolon içinde değişik hızlarla hareket ederek farklı zamanlarda bileşenler kolonu terk ederek birbirlerinden ayrılmaktadır.