Naftalin Analizi

Naftalin Analizi
Naftalin Analizi

Naftalin maden kömürünün damıtılması yoluyla elde edilen aromatik bir hidrokarbondur. Keskin ve kendine özgü bir kokusu olan naftalin beyaz pulcuklar şeklinde, billur görünümlü katı bir maddedir. Suda çözünmez, alkolde ise, ısı artışına bağlı olarak artan bir yoğunlukta çözünür. Naftalin, atmosfer ortamında kolayca buharlaşır ve bu özelliğinden yararlanılarak çeşitli haşerelere karşı mücadele etmek için kullanılır. Özellikle yünlü kumaşlardan güveleri uzaklaştırmak için etkilidir. Yüksek miktarlarda naftaline maruz kalındığı takdirde insan sağlığı için zararlı bulunmuştur. Kumaş aralarına yerleştirilen naftalin, süblimleşme denilen olayla, katı halden sıvılaşmadan gaz haline dönüşmekte ve havaya karışmaktadır. Havaya karışan bu kimyasal bileşik ise insanlar tarafından solunuyor. Aslında buharlaşan naftalin insan sağlığı açısından tehlike yaratmaktadır.

Naftalinin gıda sektörünü ilgilendiren bir kullanım şekli ise yapay bal petekleridir. Aslında bu peteklerin saf balmumundan yapılmış olması gerekmektedir. Ancak bunun yerine sahtecilik yapılarak, daha ucuz yollardan elde edilen, petrolden üretilen ve kanserojen etkisi olan mum kullanılmaktadır. Bu sahte peteklere ayrıca mum güvesine karşı etkili olan naftalin katılmaktadır. Naftalin ise bir süre sonra bala karışarak insanlar için tehlike yaratmaktadır.

Balcılıkta ayrıca, kovanların saklanması konusunda ciddi bir problem olan neme karşı daha etkili teknolojiler ve yöntemler kullanılmaktadır. Ancak bu arada kovanların saklanmasında naftalin de kullanılmaktadır. Uzmanlara göre bu tür kullanımın önüne geçilmesi gerekmektedir. Balda kimyasal kalıntıların tespit edilmesi çalışmalarında yakın zamana kadar balların yüzde 90’ında naftalin ve antibiyotik kalıntısı ortaya çıkıyordu. Ancak son yıllarda balda naftalin kalıntılarının giderek azaldığı ifade edilmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında balda naftalin kalıntısı analizleri yapılmaktadır. Bu analizlerde yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünya genelinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.