Amonyak Tayini (Kalitatif)

Amonyak Tayini (Kalitatif)
Amonyak Tayini (Kalitatif)

Tüm canlıların, doğal dengesi bozulmamış ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakları bulunmaktadır. Bu temel bir hak olmasına rağmen, aslında doğayı bu derecede tahrip edenler de insanlardır. Doğa koşulları bugün insan sağlığını tehdit eder seviyelere ulaşmıştır. Bir yandan sanayileşme çabaları, bir yandan da gittikçe hızlanan şehirleşme olgusu, su kullanımını arttırmaktadır. Diğer taraftan teknolojik gelişmelere bağlı olarak su kaynakları birçok açıdan kirleticilerin tehdidi altındadır. Günümüzde su gereksinimi ne kadar artıyorsa, suların kirlenmesi de o oranda artmaktadır. Bunun neticesinde içme ve kullanma sularının temin edilmesi ve temizlenmesi ciddi bir çevre problemi haline gelmiştir. Suların kirlilik bakımından kontrol edilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Bu amaçla içme ve kullanım sularına çok sayıda duyusal, fiziksel ve kimyasal analizler yapılmaktadır.

Azot, doğal döngüsü olan bir elementir. Bakteriler tarafından tüketilerek ya da kimyasal yollardan farklı oksidasyon kademelerinde farklı bileşikler oluşturmaktadır. Sulara karışan organik maddelerin içinde bulunan azotlu bileşikler zamanla önce amonyağa dönüşmekte, daha sonra nitrit ve nitrata dönüşmektedir. Bu yüzden sulardaki kirliliğin tespit edilmesinde amonyak tayini yapmak ilk yapılması gereken iştir.

İçme sularında ya da kullanma sularında kalitatif amonyak tayini yapılırken, nessler reaktifi kullanılmaktadır. Bunun için nessler tüplerinden birine kloru giderilmiş ve çökeleği uzaklaştırılmış su örneği, diğerine ise saf su konulmaktadır. Daha sonra üzerlerine belli miktarlarda potasyum ve sodyum tartarat çözeltisi ve nessler ayıracı konmaktadır. 10 dakika kadar bekledikten sonra iki tipteki suyun renkleri karşılaştırılmaktadır. Su örneğinde sarı renk farklılığı oluşuyorsa bu durum içinde amonyak olduğunu gösterir.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında kalitatif amonyak tayini çalışmaları da yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara uyulmaktadır.