Asetil Metil Karbinol Testi

Asetil Metil Karbinol Testi
Asetil Metil Karbinol Testi

Gıda ürünlerinin doğallıkları hakkında bilgi almak için yapılan kimyasal testlerden biri asetil metil karbinol tayinidir. Gıda sektörünün denetlenmesi amacı ile resmi makamlar tarafından yapılan asetil metil karbinol testleri, ayrıca üretici firmalar tarafından da, ürünlerin daha sağlıklı bir şekilde üretilmesi ve doğallığını koruması açısından çeşitli etkenlerin belirlenmesi için de yapılmaktadır.

Gıda güvenliği ve kalitesi artık gıda sektöründe vazgeçilmez bir faktördür. Sadece tüketici memnuniyeti açısından değil, gıda ürünlerinin ülke dışına ihraç edilmesinde de kalite standartlarına uymak gerekmektedir. Her türlü gıda ürünlerinin Türk Gıda Kodeksi, TSE standartları ve gıda ile ilgili yasal düzenlemelere göre test ve analizlerinin yapılması ve uygunluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bu açıdan gıda ürünleri içeriğinde bulunan asetil metil karbinol varlığı tespit edilerek, o ürünlerin doğal olup olmadıklarını belirlemek önemlidir.

Örneğin sirke, başta üzüm olmak üzere çeşitli meyvelerden asetik asit fermantasyonu ile elde edilen bir gıda maddesidir. Sirke üreticilerinin bir kısmı sirke içine sentetik asetik asit katmaktadır. Bu yüzden doğal fermantasyon sirkelerinin bileşimlerinin tespit edilmesi ve bunlara katılan sentetik asetik asitin ayırt edilebilmesi gerekmektedir. Labortatuvar ortamında yapılan çalışmalarda karbon atomların ömürleri tespit edilmekte ve bu yoldan doğal fermantasyon sirkesi ile asetik asit katkılı sirkeler birbirlerinden ayrılmaktadır. Ancak radyoaktif karbonları ölçebilecek labaratuvar sayısı fazla değildir. Bu nedenle sentetik asetik asit katkılı sirkelerin tespit edilebilmesi için asetil metil karbinol testleri yapılmaktadır. Ancak bu test yanında uçmayan asit, kül, şekersiz katı maddesi, ester sayısı ve iyot sayısı gibi analizler de yapılarak asetil metil karbinol testlerinin daha sağlıklı ve güvenilir olması sağlanmaktadır.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında asetil metil karbinol testleri de yapılmakta ve bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara uyulmaktadır.