Tekstil Laboratuvarı ve Testleri

Tekstil Testleri
Tekstil Testleri

Tekstil sektöründe işletmeler açısından tekstil testlerinin önemi çok büyüktür. Bir yandan müşteri talep ve beklentileri değişirken, bir yandan da teknoloji gelişmektedir. Yeni makineler ve yeni yöntemler üretilmektedir. Bir yandan da yaşam standartları yükselmekte ve işletmelerin bu alanda daha titiz çalışmaları zorunlu olmaktadır.

Bir işletmede üretimin kaliteli olması, sağlıklı üretim yapılması ve müşteri taleplerine uygun ürünlerin piyasaya sunulması için, ulusal ve uluslararası alanda kabul gören test yöntemlerinin, üretimin her aşamasında uygulanması gerekmektedir. Süreçlerin kontrol altında tutulması ve ürünlerin uygunluk kontrollerinin yapılması bu yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

Bu testler işletmelerin bağımsız laboratuvar bölümlerinde uygun araç, gereç ve cihazlar kullanılarak yapılabildiği gibi, bu konuda akredite olmuş labortauvarlar tarafından da daha hızlı, kaliteli ve güvenilir olarak gerçekleştirilmektedir. Çeşitli labortauvarlar ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı koşulları çerçevesinde yetki alarak, yani akredite olarak bu faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tekstil testleri çok geniş bir yelpazede yapılmaktadır. Temelde şu şekilde bir gruplandırma yapmak mümkündür:

  • Fiziksel testler
  • Haslık testleri
  • Yanmazlık testleri
  • Kimyasal ve ekolojik testler
  • Mikrobiyoloji testleri
  • Spesifik testler

Fiziksel testler, tekstil ürünlerinin kopma mukavemeti, yırtılma mukavemeti, di̇ki̇ş kayması mukavemeti, geri dönüş esnekliği, aşınma mukavemeti, aksesuar kopma mukavemeti, fermuar testleri, çıtçıt testleri, boncuklanma, kumaş sertlik tayini, düğme mukavemeti, iplik mukavemeti, sprey testi, su emiciliği, su geçirgenliği, su buharı geçirgenliği, hava geçirgenliği, leke tutmazlık ve daha birçok fiziksel özellik için yapılmaktadır.

Haslık testleri, gerçek yıkama, ağartıcı ile yıkama, kuru temizleme, ter, nem, sürtme, ışık, solvent haslığı, deniz suyu, havuz suyu, sıcak pres, paslanma dayanımı, ozon haslığı, boyarmadde transferine karşı renk haslığı, buhara karşı renk haslığı ve daha birçok haslık özellliklerini tespit etmek için yapılmaktadır.

Yanmazlık testleri, oturma yerleri için döşenmiş kumaşların sigara ile tutuşabilirliği, alev kaynakları ile tutuşabilirliği, yataklar, divanlar ve yatak bazalarının tutuşma dayanımı, çocuk yatak kıyafetleri yanma davranışı, gece giysilerinin yanma davranışı, hazır giyim kumaşlarının yanma özelliği, giysilik kumaşlar yanma testi, perdelik kumaşlar, drapeler ve pencere storları için yanma testi, halı ve kilimlerin yüzey yanabilirliği, koruyucu giyecekler ısı ve aleve karşı koruma testleri ve daha birçok yanmazlık özelliklerini tespit etmek için yapılmaktadır.

Kimyasal ve ekolojik testler kapsamında, toksik ağır metaller, toplam kurşun miktarı, krom tayini, plastiklerde kadmiyum tayini, yasaklı azo boyarmaddeler, kanserojen boya maddeler, pestisitler, klor organik taşıyıcılar, yanmazlık apresi, lif sayısı, nem oranı, PVC tayini, biyositler, polyesterli karışımlar için yasaklı azo boyarmaddeler ve daha birçok kimyasal ekolojik ve testler yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji testleri, anti bakteriyal aktivite tayini, antifungal aktivite tayini, toplam mikroorganizma yükü, plastiklerde antifungal tayini, deri ürünlerin küflenmeye karşı direnç testi ve daha birçok mikrobiyolojik özellikleri tespit etmek için yapılmaktadır.

Spesifik testler kapsamında ise mekanik risklere karşı koruyucu eldiven, yağmura karşı koruyucu giyecekler, profesyonel kullanım için yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecekler, yırtılma mukavemeti, kopma ve uzama mukavemeti, kalınlık tayini, kuru temizleme solüsyonu haslığı, deri giysilerde yasaklı azo boyarmaddeler, uzama oranı, toplam emicilik ve daha birçok spesifik testler yapılmaktadır.

Bütün bu sayılan tekstil testleri, kumaşlar, tekstil aksesuarları, hazır giyim, ev tekstili, deri ürünleri, yer döşemeleri, bebek bakım ürünleri, elbiseler, perdeler, iplikler ve daha birçok tekstil ürünü için gerçekleştirilmektedir.

Bu test çalışmaları sırasında, testlerin güvenilir ve kaliteli olması açısından, yerli va yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara uygun faaliyet gösterilmektedir.