Şeker Bileşenleri - İnvert Şeker Analizi (Tüm Gıdalar) (Titrimetrik)

Şeker Bileşenleri - İnvert Şeker Analizi (Tüm Gıdalar) (Titrimetrik)
Şeker Bileşenleri - İnvert Şeker Analizi (Tüm Gıdalar) (Titrimetrik)

Sakkarozun, enzimlerle veya asitlerle parçalanarak glukoz ve fruktoza indirgenmesinden elde edilen ürüne invert şeker denmektedir. İnvert şeker aslında, reçel ve şerbet yapımı sırasında limon suyu kullanılırken gerçekleşen işlemdir. Sakkarozun hidrolizi ile elde edilen invert şekerdeki glukoz ve fruktozun sudaki toplam çözünürlükleri, sakkarozun kendi başına çözünürlüğünden daha yüksektir. Bu yüzden gıda sektöründe şekerin kristalize olmasını kontrol altına almak amacı ile kullanılmaktadır. İnvert şeker küçük kristal yapısında olduğundan, daha ziyade akıcı olan, yani topaklanma olmaması istenen ürünlerin, şekerlemelerin ve şurupların üretiminde tercih edilmektedir. Reçel ve jöle yapılırken, meyvede doğal bir şekilde bulunan asit şekerle birleşerek ısıtılma sırasında kendiliğinden invert şeker üretmiş olmaktadır.

Meyvelerin ve sebzelerin yapılarında doğal olarak bulunan sakkaroz, işlenme ve depolanma aşamalarında, ortam sıcaklığına ve bekleme süresine bağlı olarak inversiyona uğramaktadır. Şeker tayini çalışmaları ile bütün gıdalarda toplam şeker, indirgen şeker ve sakkaroz içerikleri belirlenmekte ve depolama aşamalarındaki değişim tespit edilmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal gıda analizleri kapsamında tüm gıda maddelerinde şeker bileşenleri arasında olan invert şeker analizleri yapılmaktadır. Bu çalışmalarda başvurulan yöntemler arasında titrimetrik yöntemler de bulunmaktadır.

Titrimetrik analiz yönteminde, konsantrasyonu tam olarak bilinen bir çözelti esas alınmaktadır. Buna standart çözelti denir. Bu çözelti titre edici olarak kullanılmaktadır. Titrimetrik analiz yöntemi üç türlü yapılmaktadır: volumetrik titrimetri, gravimetrik titrimetri ve kulometrik titrimetri.

Volumetrik titrimetri yönteminde miktarı bulunacak madde ile tamamen reaksiyona giren ve konsantrasyonu tam olarak bilinen bir çözeltinin hacmi ölçülmektedir. Gravimetrik titrimetri yönteminde hacim yerine reaktifin kütlesi ölçülmektedir. Kulometrik titrimetri yönteminde ise elektrokimyasal reaksiyonun bitmesi için geçen süre ölçülmektedir.

İnvert şeker analizlerinde başvurulan standartlardan biri şudur:

  • TS 12067 İnvert şeker şurubu