Meyve Oranı (Pulp) Tayini

Meyve Oranı (Pulp) Tayini
Meyve Oranı (Pulp) Tayini

Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği’ne göre (Tebliğ no: 2006/56), meyve suyu, olgun, sağlıklı, taze ve temiz meyvelerden bir takım yöntemlerle elde edilen, elde edildiği meyvenin tat, renk ve koku gibi özelliklerini taşıyan, meyvelerin yenilebilir kısımlarından elde edilen ve fermente olmamış ancak fermente olabilen içeceklere denmektedir. Meyve suları, doğrudan meyvelerden elde edilebileceği gibi, tekniğine uygun şekilde hazırlanmış meyve konsantresinden de elde edilebilir. Meyve suları, uygulanan bir takım fiziksel işlemlerle dayanıklı duruma getirilmektedir.

Tebliğe göre meyve nektarı, meyve suyuna, meyve suyu konsantresine, konsantreden üretilen meyve suyuna, su ile ekstrakte edilen meyve suyuna, meyve püresine veya konsantresine ya da bunların karışımına su ilave edilerek elde edilen üründür. Meyve nektarına gerektiğinde şeker veya bal ilave edilebilir.

Yine sözü geçen tebliğe göre meyve püresi (pulpu), olgun, sağlam, taze ve temiz meyvelerin, kabuk, çekirdek ve yenilmeyen kısımlarının atılması ve yenilen kısımlarının fiziksel yöntemlerle ezilmesi yoluyla elde edilen ezmedir. Meyve pulpu konsantresi de meyve pulpunda bulunan doğal suyun bir kısmının ayrılması ile elde edilen ve hacmi yüzde 50 oranında düşürülen üründür.

Bu tanımlamalardan hareketle meyve oranı şu şekilde tanımlanabilir: tüketilmeye hazır meyve suyu, veya meyve nektarında, sözü geçen tebliğ ekinde belirtilen en düşük çözünen katı madde miktarı üzerinden hesaplanan, meyve suyu veya pulpunun ağırlık olarak yüzdesidir. Ya da bir başka ifade ile meyve oranı, tüketilmeye hazır ürünün, toplam çözünen katı madde miktarında bulunan, meyveden gelen çözünen katı madde miktarının oranıdır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında meyve oranı (pulp) tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır.