Boyar Madde Analizi - Löko Malaşit Yeşili (LC-MS/MS)

Boyar Madde Analizi - Löko Malaşit Yeşili (LC-MS/MS)
Boyar Madde Analizi - Löko Malaşit Yeşili (LC-MS/MS)

Kültür balıkçılığında, balıklar yetiştirilirken bir takım kimyasal maddeler ve yemler kullanılmaktadır. Keza balık yumurtalarına, bakteri ve mantarlara karşı bir takım kimyasal bileşikler aşılanmaktadır. Su ürünleri yönetmeliği, kültür balıkçılığında malaşit yeşili (ya da malahit yeşili) adı verilen kimyasal bileşiğin kullanımına izin vermektedir. Ancak bu bileşik zehirli bir kimyasal maddedir ve suda çözünerek deniz canlıları için antiseptik ve parazit, mantar ve bakteriyel enfeksiyonları önleyici özellik göstermektedir. Yapılan araştırmalarda kanserojen özellikler gösteren bu bileşiğin kullanımına, Tarım Bakanlığı belli sınırlar içinde izin vermektedir.

Malaşit yeşili vücuda girdiği zaman metobolizma tarafından iki farklı forma çevrilmektedir. Bu bileşiğin karbinol formu, hücre zarlarından hızlı geçmektedir. Hücre içine girdiğinde ise, löko malaşit yeşili adı verilen başka bir forma çevrilmektedir. Löko malaşit yeşili zehirleme özelliğine sahiptir ve vücutta diğer formlardan daha uzun süre tutulur. Malaşit yeşilinin ve löko malaşit yeşilinin, mutasyona uğrama özelliği ve kanserojenik etkileri olduğu ve insan vücudunda çeşitli organ hasarlarına neden olduğu ortaya çıkmıştır.

Malaşit yeşili, mikobakterileri etkilemeyen ancak çok sayıda bakterinin üremesine engel olan kimyasal bir bileşik olarak bugün bütün besiyerlerinde yasal sınırlamalar içinde kullanılmaktadır.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında su ürünlerinde, löko malaşit yeşili boyar madde analizleri yapılmakta ve bu analizlerde genel olarak LC-MS/MS yöntemine başvurulmaktadır. Tam açıklaması sıvı kromatografisi - kütle spektrometresi olan bu yöntem, kütle spektrometresinin kütle analiz yetenekleri ile sıvı kromatografisinin fiziksel ayırma özellikleri biraraya getirilen bir kimyasal analitik yöntemidir. LC-MS/MS tekniği, birçok analizde kullanılan yüksek hassasiyete sahip, güçlü bir tekniktir. Uygulamada başka kimyasalların varlığında bile sonuç alınmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlar da esas alınmaktadır.