Amino Asit Analizleri - Methionin Tayini (Titrimetrik)

Amino Asit Analizleri - Methionin Tayini (Titrimetrik)
Amino Asit Analizleri - Methionin Tayini (Titrimetrik)

Besin ögeleri canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan kimyasal elementler ya da bileşiklerdir. Bunlar hücrelerin gelişmesi, canlı kalması ve fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için gereklidir. Ancak mutlaka belli bir denge içinde alınmalıdır. Besin ögelerinden bir kısmının eksik alınması, metabolizmayı olumsuz etkiler ve gelişmesini ağırlaştırır. Amino asitler, besin ögeleri içinde çok önemli bir fonksiyonu olan proteinlerin temel yapı taşıdır. Bu amino asitlerden bir kısmı, insan vücudu tarafından doğal olarak üretilmeyen metiyonin amino aisididir.

Hayvan yemlerine katılan metiyonin amino asidinin en büyük fonksiyonu, hayvanların üreme kabiliyetlerini arttırması ve yumurta verimini yükseltmesidir. Kısaca hayvanların döl verimi ve çoğalma yetenekleri üzerinde metiyonin amino asidinin etkisi çok yüksektir.

Metiyonin ve sistein, bütün amino asitler arasında içeriğinde sülfür atomu bulunan amino asitlerdir. Metiyonin en fazla meyvelerde, etlerde, sebzelerde, fındık ve baklagillerde bulunmaktadır. Ispanak, bezelye, mısır, antep fıstığı ve fasulye zengin oranda metiyonin içermektedir.

Metiyonin vücutta yağların parçalanmasına yardımcı olmakta ve yüksek büyüme hormonu düzeyi sağlamaktadır. Bunun yanı sıra serbest radikalleri aktive ettiği için verimli bir antioksidan olarak bilinmektedir.

Titrimetrik analiz yöntemleri, konsantrasyonu bilinen bir çözeltinin, analizi yapılacak olan madde ile reaksiyona giren miktarının ölçülmesi esasına dayanan yöntemlerdir. Bu yöntemlerin uygulama alanı çok geniştir ve etkili kantitatif analiz yöntemleri arasındadır. Amino asit analiz yöntemleri arasında, bu arada yemlerde metiyonin miktarını tayin çalışmalarında titrematik analiz yöntemlerine de başvurulmaktadır.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında amino asit analizleri arasında metiyonin tayini çalışmalarında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara uyulmaktadır. Bu çalışmalarda esas alınan standart şudur:

  • TS EN ISO 17180 Hayvan yemleri - Ticari amino asit ürünleri ve ön karışımlarından lizin, metiyonin ve thronine tayini